Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Підготовка регіональних координаторів / координаторок до проведення міжнародного моніторингового Дослідження соціально-емоційних навичок (ДоСЕН)

Поглибити знання про сучасні дослідження в освіті, зокрема про дослідження соціально-емоційних навичок; сформувати навички організації та проведення моніторингових досліджень в закладах загальної середньої освіти; опанувати практичні алгоритми проведення ДоСЕН.

Підготовка регіональних координаторів / координаторок до проведення міжнародного моніторингового Дослідження соціально-емоційних навичок (ДоСЕН)

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «ЕдКемп Україна»

Розробники / розробниці програми:

Національний центр ДоСЕН в Україні — Громадська організація «ЕдКемп Україна» у співпраці з Державною службою якості освіти України. Партнери дослідження: Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, Консультативна рада з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти при Президентові України, Міністерство освіти і науки України, Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, команда PISA Українського центру оцінювання якості освіти, Інститут освітньої аналітики. За підтримки Міжнародного фонду «Відродження», Міжнародної організації Plan International.

Напрями підвищення кваліфікації:

 • Інше: моніторингові дослідження в закладах загальної середньої освіти

Форма підвищення кваліфікації:

 • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями добробуту та здорового способу життя
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Лідерська компетентність
 • Організаційна компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Моніторингові дослідження в закладах загальної середньої освіти

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д2.2. Здатність взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, супервізії тощо)

 

ЗмістФорма
1

Модуль 1. Установча зустріч. 

Загальні відомості про Міжнародне моніторингове дослідження соціально-емоційних навичок учасників освітнього процесу (ДоСЕН). 

Що таке соціально-емоційні навички. Хто досліджує і хто проводить. Цілі і перспективи ДоСЕН.  Що і як вимірює ДоСЕН. Особливості дослідження в Україні. Основні етапи підготовки і проведення ДоСЕН. Завдання регіональних координаторів / координаторок (РК).

Вебінар – 2 год.

Самостійна робота – 1 год.

2. 

Модуль 2. Готуємося до польового етапу проведення ДоСЕН.

Про формування вибірки ЗЗСО. Про дві когорти учасників / учасниць дослідження. Алгоритм первинного збору відомостей про школи-учасниці ДоСЕН.

Вебінар – 2 год.

Самостійна робота – 3 год.

3. 

Модуль 3. Робота з формування вибірки учасників / учасниць дослідження.

Про заповнення первинних форм з інформацією про 10-річних та 15-річних учнів / учениць. Про заповнення форм з інформацією про вчительство модульних класів. 

Вебінар – 2 год.

Самостійна робота – 3 год.

4.

Модуль 4. Ознайомлення з інструктивними матеріалами для роботи різних категорій осіб, залучених до проведення ДоСЕН.

Ознайомлення з інструкціями для інструкторів / інструкторок дослідження, шкільних адміністраторів / адміністраторок, фахівців / фахівчинь з моніторингу якості освіти. Визначення алгоритму дії осіб, які будуть проводити ДоСЕН у закладах освіти. Документація і порядок звітування. Визначення готовності закладу освіти до проведення ДоСЕН. Комунікація під час проведення ДоСЕН.

Вебінари – 9 год.

Самостійна робота – 5 год.

5.

Модуль 5. Організаційні заходи після проведення ДоСЕН.

Підсумкова зустріч. Опрацювання звітів від закладів-учасників ДоСЕН.

Вебінар – 1 год.

 

6.Модуль 6. Сертифікація.2 год.
   

Учасниці/-ки поглибили знання про сучасні дослідження в освіті, зокрема про дослідження соціально-емоційних навичок; сформували навички організації та проведення моніторингових досліджень в закладах загальної середньої освіти; опанували практичні алгоритми проведення ДоСЕН.

 

 

 

 

Сертифікація: 

 • супровід процесу дослідження у визначених закладах загальної середньої освіти;
 • успішне виконання сертифікаційного завдання (документація  після проведення ДоСЕН у визначених закладах загальної середньої освіти).
ЗмістДатаФорма
1

Модуль 1. Установча зустріч. 

Загальні відомості про Міжнародне моніторингове дослідження соціально-емоційних навичок учасників освітнього процесу (ДоСЕН). 

Що таке соціально-емоційні навички. Хто досліджує і хто проводить. Цілі і перспективи ДоСЕН.  Що і як вимірює ДоСЕН. Особливості дослідження в Україні. Основні етапи підготовки і проведення ДоСЕН. Завдання регіональних координаторів / координаторок (РК).

22.03.2023

Вебінар – 2 год.

Самостійна робота – 1 год.

2. 

Модуль 2. Готуємося до польового етапу проведення ДоСЕН.

Про формування вибірки ЗЗСО. Про дві когорти учасників / учасниць дослідження. Алгоритм первинного збору відомостей про школи-учасниці ДоСЕН.

19.04.2023

Вебінар – 2 год.

Самостійна робота – 3 год.

3. 

Модуль 3. Робота з формування вибірки учасників/ учасниць дослідження.

Про заповнення первинних форм з інформацією про 10-річних та 15-річних учнів / учениць. Про заповнення форм з інформацією про вчительство модульних класів. 

31.05.2023

Вебінар – 2 год.

Самостійна робота – 3 год.

4.

Модуль 4. Ознайомлення з інструктивними матеріалами для роботи різних категорій осіб, залучених до проведення ДоСЕН.

Ознайомлення з інструкціями для інструкторів / інструкторок дослідження, шкільних адміністраторів / адміністраторок, фахівців / фахівчинь з моніторингу якості освіти. Визначити алгоритм дії осіб, які будуть проводити ДоСЕН у закладах освіти. Звітня документація і порядок звітування. Визначення готовності закладу освіти до проведення ДоСЕН. Комунікація під час проведення ДоСЕН.

15.08.2023

16.08.2023

17.08.2023

06.09.2023

13.09.2023

Вебінари – 9 год.

Самостійна робота – 5 год.

5.

Модуль 5. Організаційні заходи після проведення ДоСЕН.

Підсумкова зустріч. Підготовка звітів від закладів-учасників ДоСЕН.

20.10.2023

Вебінар – 1 год.

 

6.Модуль 6. Сертифікація. до 31.10.20232 год.