Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Genial.ly: швидкий старт для вчителів-початківців. Створення інтерактивної презентації

Надати вчителям практичні навички та знання для ефективного використання онлайн-сервісу Перейти за покликанням у освітньому процесі

Genial.ly: швидкий старт для вчителів-початківців. Створення інтерактивної презентації

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

ФОП Степаненко Т.О.

Розробники / розробниці програми:

Степаненко Тетяна Олексіївна - викладач інформатики, методики навчання інформатики, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист КЗ "Одеський педагогічний фаховий коледж"

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • практикуми (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вчитель
 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: всі предмети викладання

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність

👩‍🏫 Практикум призначений для вчителів, які тільки починають знайомитися з Перейти за покликанням - потужним інструментом для створення інтерактивних презентацій та навчальних матеріалів.

🖥 Що ви дізнаєтесь на практикумі?
✅ Основи роботи з Перейти за покликанням
✅ Створення інтерактивних презентацій
✅ Додавання тексту, зображень, відео та гіперпосилань
✅ Робота з інтерактивними елементами та тестами
✅ Дизайн та стилізація презентацій

 1. Освоєння основ роботи з Перейти за покликанням : Учасники повинні мати розуміння основних функцій і можливостей платформи Перейти за покликанням , включаючи створення облікового запису та навігацію в її інтерфейсі.
 2. Здатність створювати інтерактивні презентації: Учасники мають вміти створювати презентації, які містять текст, зображення, відео та інші мультимедійні компоненти, а також додавати інтерактивні елементи, такі як кнопки та гіперпосилання.
 3. Знання про можливості інтерактивності: Учасники повинні знати, як додавати і налаштовувати інтерактивні функції, такі як переходи між слайдами, анімація та робота зі змінними станами для поліпшення інтерактивності презентацій.
 4. Вміння використовувати Перейти за покликанням у навчанні: Учасники повинні мати засоби та ідеї для використання Перейти за покликанням у своїй освітній діяльності, що може включати створення навчальних матеріалів, тестів, інтерактивних уроків та інших навчальних ресурсів.
 5. Здатність виконувати практичні завдання: Учасники повинні бути в змозі створювати інтерактивні презентації під час практичних завдань, що дозволяє їм застосовувати набуті знання та навички у практиці.