Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Цифрові інструменти для організації мозкового штурму та роботи над спільним проєктом

Підвищення цифрової компетентності керівників та педагогічних працівників закладів освіти у сфері формування інноваційного навчального середовища відповідно до основних напрямів державної політики у галузі освіти, установ і закладів освіти, освітніх потреб споживачів освітніх послуг, опановування сучасними методиками забезпечення навчального процесу інформаційними технологіями. Формування практичних навичок використання цифрових інструментів щодо створення контенту для організації мозкового штурму та роботи над спільним проєктом. Оволодіння навичками створення онлайн-дошок для організації мозкового штурму та роботи над спільним проєктом за допомогою різноманітних Інтернет-ресурсів.

Цифрові інструменти для організації мозкового штурму та роботи над спільним проєктом

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

ФОП Осіна Наталя Анатоліївна

Розробники / розробниці програми:

ФОП Осіна Наталя Анатоліївна

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • очна, дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вчитель
 • Майстер виробничого навчання
 • Методист
 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Інформаційно-цифрова компетентність.

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Г2.1. Здатність організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів
 • Огляд Інтернет-ресурсів щодо створення онлайн-дошок для організації мозкового штурму та роботи над спільним проєктом. Техніка проведення мозкового штурму. Приклади використання.
 • Майстер-класи щодо створення онлайн-дошок для організації мозкового штурму та роботи над спільним проєктом на різних Інтернет-ресурсах.
 • Створення контенту для організації мозкового штурму та роботи над спільним проєктом  на різних Інтернет-ресурсах.

Результатом ефективного навчання за програмою є створення власного контенту для організації мозкового штурму та роботи над спільним проєктом за допомогою різноманітних Інтернет-ресурсів, таких як Tricider, IdeaBoardz, Flinga, Wakelet (залежно від запитів слухачів).