Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Психологічна підтримка учнів у кризових ситуаціях під час війни

Надати інформацію та інструменти для надання своєчасної психологічної підтримки учнів у таких кризових ситуаціях під час війни: - якщо дитина є постраждалою від гендерно зумовленого насильства; - якщо дитина втратила когось з батьків чи сиблінгів; - якщо дитина повертається з окупованих територій чи закордону; - якщо дитина проявляє самоушкоджуючу чи суїцидальну поведінку.

Психологічна підтримка учнів у кризових ситуаціях під час війни

Розробники / розробниці програми:

Громадська організація Дівчата

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Дошкільна освіта
 • Основи здоров’я
 • Позашкільна освіта
 • Інше: Психологія

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства

Надання супервізій та індивідуальних психологічних консультацій за запитом.

11 жовтня 2023 року о 15:00 Перейти за покликанням
 

18 жовтня 2023 року о 15:00  "Перейти за покликанням ">Як працювати з дітьми і батьками, які повертаються з окупованих територій та/або з закордону" 
 

24 жовтня 2023 року о 14:00Перейти за покликанням

 

2 листопада 2023 року о 15.00 "Перейти за покликанням

Важлива присутність на вебінарах та заповнення форми участі під час проведення зустрічі.

Застосування нових знань та інструментів для надання своєчасної психологічної підтримки учнів у таких кризових ситуаціях під час війни:
- якщо дитина є постраждалою від гендерно зумовленого насильства;
- якщо дитина втратила когось з батьків чи сиблінгів;
- якщо дитина повертається до навчання з окупованих територій чи закордону;
- якщо дитина проявляє самоушкоджуючу чи суїцидальну поведінку.