Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Практичні аспекти використання Edpuzzle для формувального оцінювання.

Мета цього практикума - надати учасникам знання та практичні навички, які дозволять їм створювати ефективні відеоуроки, використовуючи Edpuzzle для формувального оцінювання та підвищити загальний рівень навчання та розвитку їхніх учнів.

Практичні аспекти використання Edpuzzle для формувального оцінювання.

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

ФОП Степаненко Т.О.

Розробники / розробниці програми:

Степаненко Тетяна Олексіївна - викладач інформатики, методики навчання інформатики, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист КЗ "Одеський педагогічний фаховий коледж"

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • практикуми (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вчитель
 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: всі предмети викладання

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 1. Обговорення ролі формувального оцінювання в освітньому процесі.
 2. Показ прикладів використання Edpuzzle для формувального оцінювання.
 3. Огляд платформи Edpuzzle та її переваги для формувального оцінювання.
 4. Демонстрація створення інтерактивних відеоуроків на платформі.
 5. Практичні вправи створення відеоуроку.
 6. Учасники отримують завдання на створення короткого відеоуроку на Edpuzzle.
 7. Завершальні висновки та обговорення результатів практичних завдань.
 1. Розуміння Edpuzzle: Учасники будуть мати глибоке розуміння функцій та можливостей платформи Edpuzzle, яка дозволить їм створювати інтерактивні відеоуроки.
 2. Вміння створювати відеоуроки: Учасники зможуть створювати якісні та цікаві відеоуроки, інтегруючи завдання та тестування в контент.
 3. Застосування формувального оцінювання: Учителі навчаться використовувати Edpuzzle для збору даних та зворотного зв'язку, що дозволить їм оцінювати зростання та розвиток учнів.
 4. Підвищення якості навчання: Завдяки використанню Edpuzzle для формувального оцінювання, вчителі зможуть покращити якість навчання в своїх класах та забезпечити більш ефективний навчальний процес.
 5. Здібності до аналізу даних: Учасники навчаться аналізувати дані, зібрані на платформі Edpuzzle, для покращення своєї педагогічної роботи та розвитку учнів.
 6. Обмін досвідом: Учасники будуть здатні обмінюватися найкращими практиками та взаємно навчати один одного, сприяючи вдосконаленню навчального процесу.