Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Підготовка фахівців / фахівчинь з моніторингу якості проведення міжнародного моніторингового Дослідження соціально-емоційних навичок (ДоСЕН). Теоретичний курс.

Поглибити знання про сучасні дослідження в освіті, зокрема про дослідження соціально-емоційних навичок; опанувати алгоритми проведення ДоСЕН; ознайомитися з процедурами адміністрування ДоСЕН.

Підготовка фахівців / фахівчинь з моніторингу якості проведення міжнародного моніторингового Дослідження соціально-емоційних навичок (ДоСЕН). Теоретичний курс.

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «ЕдКемп Україна»

Розробники / розробниці програми:

Національний центр ДоСЕН в Україні-Громадська організація «ЕдКемп Україна» у співпраці з Державною службою якості освіти України. Партнери дослідження: Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, Консультативна рада з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти при Президентові України, Міністерство освіти і науки України, Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, команда PISA Українського центру оцінювання якості освіти, Інститут освітньої аналітики. За підтримки Міжнародного фонду «Відродження», Міжнародної організації Plan International

Напрями підвищення кваліфікації:

  • Інше: моніторингові дослідження в закладах загальної середньої освіти

Форма підвищення кваліфікації:

  • на робочому місці

Види підвищення кваліфікації:

  • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

  • Усі

Перелік загальних компетентностей:

  • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями добробуту та здорового способу життя
  • Інформаційно-комунікаційна компетентність
  • Лідерська компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

  • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

  • Інше: Моніторингові дослідження в закладах загальної середньої освіти

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

  • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності

 

 

ЗмістФорма
1. 

Модуль 1. Загальні відомості про міжнародне моніторингове Дослідження соціально-емоційних навичок учасників освітнього процесу (ДоСЕН). 

Що таке соціально-емоційні навички. Хто досліджує і хто проводить. Цілі і перспективи ДоСЕН.  Що і як вимірює ДоСЕН. Особливості дослідження в Україні. Основні етапи підготовки і проведення ДоСЕН. Алгоритм проведення ДоСЕН.

 

 

Вебінар – 3 год.

   
2.

Модуль 2. 

Ознайомлення з інструкціями інструкторів / інструкторок дослідження (ІД),  шкільних адміністраторів / адміністраторок (ША). Вивчення інструкції фахівця / фахівчині з моніторингу якості.

 

Самостійна робота – 2 год.

3.Модуль 3. Сертифікація.1 год.
   

Учасниці/-ки поглибили знання про сучасні дослідження в освіті, зокрема про дослідження соціально-емоційних навичок; опанували алгоритми проведення ДоСЕН; ознайомилися із процедурами адміністрування ДоСЕН.

 

 

 

 

Сертифікація.

Для отримання документа необхідно заповнити Перейти за покликанням , яка складається з двох частин – загальної і сертифікаційної. У загальній частині ми просимо надати короткі відомості про себе.  Сертифікаційна частина подана у формі тестів. Вона містить 10 запитань за змістом програми. Серед запропонованих варіантів необхідно обрати лише одну правильну відповідь. 

Для успішної сертифікації достатньо набрати 80 % правильних відповідей (не менше 8 правильних відповідей з 10 запитань). Кількість спроб виконання роботи необмежена.

Сертифікаційні роботи приймаються до 31.10.2023.

ЗмістДата Форма
1. 

Модуль 1. Загальні відомості про міжнародне моніторингове Дослідження соціально-емоційних навичок учасників освітнього процесу (ДоСЕН). 

Що таке соціально-емоційні навички. Хто досліджує і хто проводить. Цілі і перспективи ДоСЕН.  Що і як вимірює ДоСЕН. Особливості дослідження в Україні. Основні етапи підготовки і проведення ДоСЕН. Алгоритм проведення ДоСЕН.

 

15.08.2023

 

Вебінари – 3 год.

2.

Модуль 2. 

Ознайомлення з інструкціями інструкторів / інструкторок дослідження (ІД),  шкільних адміністраторів / адміністраторок (ША). Вивчення інструкції фахівця / фахівчині з моніторингу якості.

до 06.09.2023

 

Самостійна робота – 2 год.

3.Модуль 3. Сертифікація.до 31.10.20231 год.