Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Онлайн-майстерка 2.0 «Знайомство з СЕЕН»

Програма має на меті сформувати цілісне уявлення про концептуальні підходи і принципи, структуру і зміст навчальної програми соціально-емоційного та етичного навчання (СЕЕН) та користь систематичного використання практик СЕЕН в освітньому процесі та у власному житті; підготувати педагогічних / науково-педагогічних працівників/-иць до використання практик СЕЕН самостійно та разом з учнівством // Дана програма НЕ НАДАЄ прав викладати СЕЕН для дорослої авдиторії, в тому числя для освітянства.

Онлайн-майстерка 2.0 «Знайомство з СЕЕН»

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «ЕдКемп Україна»

Розробники / розробниці програми:

Університет Еморі (США), ГО «ЕдКемп Україна». Навчання для педагогів з Миколаївської та Харківської областей відбудеться в рамках проєкту «Покращення доступу до освіти для дітей та підлітків на деокупованих територіях Харківської та Миколаївської областей», що реалізується ГО "ЕдКемп Україна" у партнерстві з Міжнародною організацією Plan International за фінансування Мадридської міської ради (Іспанія).

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • Інше: Соціальні компетентності; Інноваційність; Навчання впродовж життя; Педагогічна фасилітація.

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Дошкільна освіта
 • Позашкільна освіта
 • Початкова школа
 • Інше: загальна середня освіта, менеджмент в освіті

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Онлайн-майстерка 2.0 «Знайомство з СЕЕН» (22 годин)

 

Перейти за покликанням для входу у ЗУМ 

 

Час проведення вебінарів – з 16.00 до 18.00

 

Сесія 1. «Знайомство зі структурою СЕЕН та особистісним розвитком і навичками співпереживання і стійкості з навчальної програми» (2 години онлайн-навчання, самостійна робота  2 години).

 • Знайомство зі структурою і авторами програми СЕЕН.
 • Три виміри і три рівні СЕЕН.
 • Наповнення і послідовність програми.
 • Співпереживання і взаємозалежність, тілесна грамотність і навички стійкості.
 • Негаразди і емоційні травми.
 • Стратегії допомоги собі: ресурсність, «миттєва допомога», малюнок доброти.

Сесія 2. «Особистісний розвиток і навчальна програма із зануренням у навички співпереживання і стійкості» (2 години онлайн-навчання, самостійна робота  2 години). 

 • Знайомство з частинами головного мозку і їхніми функціями, зонами стійкості, пригніченості і збудження.
 • Практики, які допомагають повернутися у зону стійкості– заземлення, зчитування, зміщення фокусу уваги у тілі, як їх проводити.
 • Використання аудіопрактик.
 • Знайомство з таблицею опису самовідчуттів.

Сесія 3. «Навчальна програма із зануренням у взаємозалежність та поради щодо впровадження» (2 години онлайн-навчання, самостійна робота  1 година)

 • Знайомство з системним рівнем програми СЕЕН.
 • Поціновування взаємозалежності, визнання спільності з людством і залученість до локальної і світової спільнот.
 • Виконання вправ на взаємозалежність.
 • Методика проведення занять зі створення учнівського проєкту на взаємозалежність.

 

Консультаційні вебінари  (Q&A сесії) - 4 години.

 

Самостійна робота: розробка індивідуального плану впровадження СЕЕН у закладі освіти (10 год.)

 

СЕРТИФІКАЦІЯ (2 години)

Онлайн-тестування за змістом проведеної онлайн-майстерки з наданням індивідуального плану впровадження СЕЕН у закладі освіти. Заповнення форми зворотного зв’язку.

 

учасниці/-ки ознайомляться з педагогічною моделлю СЕЕН та її складовими, трьома вимірами і трьома рівнями СЕЕН: дізнаються про методичні засади проведення занять з СЕЕН; навчаться застосовувати самостійно та з учнівством пропоновані практики СЕЕН;  розвинуть навички критичного та системного мислення, оцінки ризиків, побудови ефективної комунікації у роботі; дізнаються про нові можливості створення атмосфери співпереживання у класі й закладі освіти, управління емоційно-травмуючими ситуаціями; удосконалять навички вдумливого слухання.

 

*Сертифікат надає право викладати СЕЕН лише здобувачам/здобувачкам освіти ЗДО, ЗЗСО, П(П)ТО.

Відеозаписи сесій для тих, хто хоче уточнити отримані знання або не були присутні онлайн з поважних причин (Перейти за покликанням )

 

Форма відвідування майстерки для осіб, які опановують зміст програми, в тому числі, шляхом перегляду записів сесій. Заповнення форми після перегляду пропущеного заняття є обов'язковим (Перейти за покликанням )

   

Форма сертифікації (форма зворотного зв'язку за підсумками сесій та самостійної роботи) буде відкрита з 30.11.2023 по 15.12.2023. Сертифікат видається за умови надання не менш 70% правильних відповідей (Перейти за покликанням ).

 

Матеріали сесій онлайн-майстерки (презентації до сесій) (Перейти за покликанням ).

Матеріали для опрацювання в межах самостійної роботи: 

 


ТРЕНЕРСЬКА КОМАНДА:
Тетяна ДРОЖЖИНА - фахівчиня з управління проєктами та програмами  ГО «ЕдКемп Україна»;
Тетяна ВОДОЛАЗЬКА - сертифікована тренерка СЕЕН, доцентка Полтавської академії неперервної освіти;

Ірина В'ЯЗОВЬКА -  сертифікована тренерка СЕЕН, вчителька Полтавського обласного спортивного інтернату;

Лариса ЖЕДЕНКО –  сертифікована тренерка СЕЕН, директорка опорного закладу «Ялосовецький ЗЗСО І-ІІІ ступенів Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області», що пілотує програму СЕЕН.

 

Час проведення вебінарів – з 16.00 до 18.00

 

23.11.2023. Сесія 1. 

«Знайомство зі структурою СЕЕН та особистісним розвитком і навичками співпереживання і стійкості з навчальної програми».

 

24.11.2023. Сесія 2. 

«Особистісний розвиток і навчальна програма із зануренням у навички співпереживання і стійкості». 

 

27.11.2023. Сесія 3

«Навчальна програма із зануренням у взаємозалежність та поради щодо впровадження». 

 

28.11.2023.  Консультаційний вебінар № 1


30.11.2023.  Консультаційний вебінар № 2

 

До 09.12.2023. Самостійна робота.

 

До 20.12.2023. Сертифікація.