Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

«Особливості створення мовно-літературних флешкарток та цікаві форми роботи з ними»

розвиток інформаційно-цифрових та фахових компетентностей освітян

«Особливості створення мовно-літературних флешкарток та цікаві форми роботи з ними»

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Центр мовної та цифрової освіти "Школа успіху"

Розробники / розробниці програми:

Освітній центр "Школа успіху" (Тетяна Бутурлим)

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вчитель

Перелік загальних компетентностей:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Інноваційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Українська література
 • Українська мова

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя

надання індивідуальних консультацій через електронну пошту та соціальні мережі

Слухач / слухачка онлайн-курсу знає структуру, види флешкарток; розуміє методику їх створення та використання; уміє розробляти паперові флешкартки (текстові, асоціативні, графічні, із аудіо- та відеконтентом, тестами), створювати віртуальні картки з допомогою різноманітних онлайн-сервісів; реалізує інтегрований підхід у процесі їх створення та застовування.

 

 

 


 

Сертифікат (30 год) учасники отримають після виконання не менше 70% домашніх завдань та проходження контрольного тестування.

Заняття:
1. Структура, види флешкарток.
Методика їх створення та використання.
2. Особливості створення паперових текстових флешкарток. 
Практична робота.
3. Особливості створення паперових асоціативних флешкарток. 
Практична робота.
4. Особливості створення паперових графічних флешкарток. 
Практична робота.
5. Особливості створення паперових флешкарток із аудіо- та відеконтентом. 
Практична робота.
6. Особливості створення паперових флешкарток із тестами. 
Практична робота.
7. Особливості створення онлайн-флешкарток із допомогою сервісу “Quizizz”. 
Практична робота.
8. Особливості створення онлайн-флешкарток із допомогою сервісу “Quizlet”. 
Практична робота.
9. Особливості створення онлайн-флешкарток із допомогою сервісу “Сlasstools”. 
Практична робота.
10. Особливості створення онлайн-флешкарток із допомогою сервісу “Flippity”. 
Практична робота.
11. Особливості створення онлайн-флешкарток із допомогою сервісу “Тopgradeapp”. 
Практична робота.
12. Підготовка до контрольного тестування.

Отримання сертифіката (30 годин).