Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Оцінювання групової роботи за допомогою цифрових інструментів

Надати вчителям практичні поради щодо оцінки групової роботи учнів за допомогою цифрових інструментів.

Оцінювання групової роботи за допомогою цифрових інструментів

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

ФОП Степаненко Т.О.

Розробники / розробниці програми:

Степаненко Тетяна Олексіївна - викладач інформатики, методики навчання інформатики, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист КЗ "Одеський педагогічний фаховий коледж"

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вчитель
 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Професійні компетентності галузевого спрямування

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Біологія і екологія
 • Географія
 • Громадянська освіта
 • Іноземна мова (англійська)
 • Інформатика
 • Історія України
 • Математика
 • Мистецтво
 • Початкова школа
 • Природничі науки
 • Інше: всі предмети викладання

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність

1. Критерії оцінювання групової роботи

 • Обговорення різних аспектів, які можна оцінювати в груповій роботі
 • Надання прикладів критеріїв оцінювання

2. Цифрові інструменти для оцінки групової роботи

 • Огляд різних цифрових інструментів, які можна використовувати для оцінки групової роботи
 • Надання прикладів того, як можна використовувати ці інструменти
 • Учасники зможуть сформулювати чіткі та зрозумілі критерії оцінювання групової роботи, які враховують різні аспекти, такі як:
  • Якість проєкту, створеного групою
  • Участь і внесок кожного члена групи
  • Співпраця та взаємодія між членами групи
 • Учасники зможуть ознайомитися з різними цифровими інструментами, які можна використовувати для оцінки групової роботи. Вони зможуть оцінити переваги та недоліки кожного інструмента та вибрати ті, які найкраще відповідають їхнім потребам.
 • Учасники зможуть використовувати цифрові інструменти для відстеження прогресу учнів на кожному етапі групової роботи. Вони зможуть оцінювати участь і внесок кожного члена групи, а також надавати зворотний зв'язок учням, щоб допомогти їм поліпшити свою роботу.