Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Безкоштовний марафон "10 проєктів xTiles для освіти за 10 днів"

Розширити та удосконалити навички організації навчальних матеріалів для освіти.

Безкоштовний марафон "10 проєктів xTiles для освіти за 10 днів"

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

ФОП Тріщук Інна Володимирівна

Розробники / розробниці програми:

ФОП Тріщук Інна

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

  • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Форма підвищення кваліфікації:

  • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

  • практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

  • Усі

Перелік загальних компетентностей:

  • Інноваційна компетентність
  • Інформаційно-комунікаційна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

  • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

  • Інформатика

Безкоштовно переглянути Перейти за покликанням  
Безкоштовно виконати завдання та отримати сертифікат Перейти за покликанням  

Що Ви отримаєте по завершенню інтенсиву?
- 10 готових проєктів для власного використання
- проєкти з різних сфер життя
- чітке розуміння як організувати, оптимізувати сфери свого життя за допомогою xTiles
- по завершенню інтенсиву - сертифікат підвищення кваліфікації на 30 годин/1 кредит ЄКТС
- подарунки на спікера

10 готових проєктів xTiles для власного використання в освіти