Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Школа практичної медіаграмотності

1. Розвиток компетентностей медіаграмотності (розуміння як ЗМІ забарвлюють реальність через емоції, орієнтування в медіасередовищі, вплив медіа на прийнття рішень, аналіз і критичне сприйняття інформації, досягнення цілей за допомогою ЗМІ). 2. Формування цифрових компетентностей у дорослих на засадах андрагогіки, педагогічного дизайну за технологією віртуального занурення у освітнє середовище в режимі реального часу. 3. Формування навичок методики розробки навчальних завдань у віртуальному середовищі та тренерської віртуальної майстерності у педагогів, бібліотекарів та всіх зацікавлених у процесі дизайну ними власних освітніх середовищ та складання завдань для досягнення освітніх цілей. Проєкт "Школа практичної медіаграмотності для педагогів" успішно реалізується вже більше року за підтримки німецького Фонду Конрада Аденауера (Харківська філія) Konrad Adenauer Stiftung Ukraine та керівника проєктів Фонду Олексія Дороніна.

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Світлана Ізбаш

Розробники / розробниці програми:

Світлана Ізбаш, Тетяна Іванова-Жадан

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (мережева)

Види підвищення кваліфікації:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вчитель
 • Психолог
 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Проєктувальна компетентність
 • Рефлексивна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Медіаграмотність

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • В3.1. Здатність проєктувати осередки навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д2.2. Здатність взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, супервізії тощо)
 • Д3. Рефлексивна компетентність

Здійснюємо підтримку учасників при створенні ними авторських вправ на онлайн-платформах

"Інфодошка" Телеграм-канал для підтримки навчання у Телеграм: Перейти за покликанням

“Інфодошка” Вайбер-спільнота: Перейти за покликанням "">Перейти за покликанням "

 

Програма тренінгу 

День 1. 
Модуль 1. Вступ до онлайн-тренінгу
10:00 – 10:055 хв.Вітальне слово представника фонду Конрада Аденауера (Харківська філія) Олексія Дороніна
10:05 – 10:105 хв.Презентація «Школи практичної медіаграмотності для педагогів». Вітальне слово тренерок Тетяни Іванової та Світлани Ізбаш
10:10 – 10:2010 хв.Знайомство. Гра «Давайте познайомимось» у сервісі Padlet
10:20 – 10:5030 хв.Практичні навичка роботи у онлайн-дошці Miro
10:50 – 11:0010 хв.Правила групи «Підписуємо контракт» 
11:00 – 11:1010 хв.Галявина очікувань на онлайн-дощці Miro
Модуль 2. Психологія сприйняття інформації
11:10 – 11:4030 хв.Інтерактив «Чи однаково ми сприймаємо інформацію?»
11:40 – 11:5010 хв.Вправа «Графіті»
11:50 – 12:0010 хв.Відео «Експеримент у лікарні»
12:00 – 12:1515 хв.Перерва
Модуль 3. Психологія впливу медіатекстів на емоції людини
12:15 – 12:3015 хв.

Інтерактив «Психологія емоцій у заголовках»

Дослідження впливу медіатекстів на емоції людини. 

Вправа «Вірусний контент»

12:30 – 12:355 хв.Вправа «Готуємо новинний салат» у ресурсі Miro
12:35 – 12:4510 хв.Вправа «Емоційна історія»
12:45 – 12:505 хв.

Інфо-блок «Як працювати з емоціями?» 

Правила усвідомленого медіаспоживання

12:50 – 12:555 хв.Притча «Про свідомий вибір»
12:55 – 13:005 хв.Навчальне відео «Як шерити усвідомлено» у RenderForest
13:00 – 13:3030 хв.Check-out Рефлексія 1-го дня «Емодзі-сторітеллінг»
  Домашнє завдання «Челендж #почаюємо
День 2.
10:00 – 10:1010 хв.Check-in 1-го дня. Асоціація 1-го дня. 
Модуль 4. Медіавласність
10:10 – 10:2515 хв.Диспут «Чи існує медіабізнес в Україні?»
10:25 – 10:4015 хв.Гра «Знайди власника ЗМІ?»
Модуль 5. Психологія інформаційної безпеки
10:40 – 11:1030 хв.Інфо-блок «Інформаційна безпека»
11:10 – 11:2010 хв.Відеоролик-інтерв’ю Г. Почепцов «Навіщо придумали лайк?»
11:20 – 11:3515 хв.Вправа «Бульбашка фільтрів»
11:35 – 11:4510 хв.Інфо-блок «Алгоритми соціальних мереж»
11:45 – 12:0015 хв.Перерва
12:00 – 12:055 хв.Жестова руханка на уважність сприйняття інформації
12:05 – 12:4540 хв.Рольова гра «Медіахолдінг» 
Модуль 6. Підведення підсумків онлайн-тренінгу
12:45 – 12:5510 хв.Вікторина Kahoot «Медіаграмотність для педагогів»
12:55 – 13:3035 хв.

Check-out Рефлексія 2-го дня. Синквейн «5 слів».

Рефлексія, оціночні анкети, відповіді на запитання

 • розуміння суб'єктивності сприйняття інформації в медіа;
 • розуміння впливу емоцій у медіаповідомленнях;
 • уміння створювати власні медіапродукти;
 • необхідність дотримання медіагігієни;
 • механізми впливу різних типів контенту на прийняття рішень;
 • колаборація та екологічне спілкування в групових вправах;
 • навички роботи в онлайн-платформах для колаборації та комунікації;
 • уявлення про створення віртуального освітнього середовища та принципи педагогічного дизайну;
 • методика розробки власних вправ за допомогою онлайн-платформ Miro, Mentimeter, Renderforest, Thinglink, Padlet, StoryJamper, Jamboard, Kahoot
 • Для ефективної участі у програмі необхідно мати окремий ноутбук, підключений до високошвидксного інтернету, програмне забезпечення (встановлений додаток для відеоконференцій Zoom, браузер Chrom), мікрофон, динаміки.
 • Бажано пройти попереднє знайомство з платформою Мiro за покликанням:  Перейти за покликанням

13 cерпня 2021 р. з 10:00 до 14:00 - віртуальне навчання на Miro

13 серпня 2021 р. з 15:00 до 19:00 - виконання Д/З

14 серпня 2021 р. з 10:00 до 14:00 - віртуальне навчання на Miro

14 серпня 2021 р. з 15:00 до 19:00 - виконання Д/З

Відгуки наших учасниць. Олена Гриньова - вчителька укр. мови та літератури Мелітопольської спеціалізованої ЗОШ №25: Перейти за покликанням

Відгуки наших учасниць. Лєна Кобилінська - психолог КУ “Центр професійного розвитку пед працівників" Володимир-Волинського району Волинської області: Перейти за покликанням

Досягнув(ла) результатів: усвідомив(ла) сутність медіаграмотності; розуміння емоцій та робота з ними; роль критичного мислення у сприйнятті медіатекстів; розпізнавання маніпуляцій та правила прийняття усвідомлених рішень при поширенні інформації; сформував(ла) уявлення про медіавласність та медіаспоживання; набув(ла) навички інформаційної безпеки та розуміння алгоритмів соціальних мереж; усвідомив(ла) роль суб’єктивної передачі інформації  різними медіа; набув(ла) початкові уміння застосовувати онлайн-інструменти Miro, Mentimeter, Renderforest, Thinglink, Padlet, StoryJamper, Jamboard, Kahoot в освітньому процессі та створювати віртуальне освітнє середовищще на онлайн-платформі Miro; вдосконалив(ла) навички цифрової грамотності, колаборації та комунікації.