Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Тренінг для працівників ЗЗСО по наданню домедичної допомоги

Розвиток професійних компетентностей( здоров’язбережувальної компетентності),необхідних для партнерської взаємодії з учасниками освітнього процесу щодо надання домедичної допомоги при невідкладних станах; набуття практичних навичок по наданню першої домедичної допомоги.

Тренінг для працівників ЗЗСО по наданню домедичної допомоги

Розробники / розробниці програми:

Наталія МІЩЕНКО - директор ЦПРПП ВК Заводської МР

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • Інше: Професійний розвиток педагогічних та науково-педагогічних працівників з питань ефективної передачі знань щодо технік надання першої домедичної допомоги в умовах війни.

Форма підвищення кваліфікації:

 • очна

Види підвищення кваліфікації:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вчителя
 • Вчитель
 • Психолог
 • Соціальний педагог
 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Здоров’язбережувальна компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: надання домедичної допомоги

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • Б1. Психологічна компетентність
 • В2. Здоров’язбережувальна компетентність
 1. Алгоритм MARCHE. Особливості першої медичної допомоги під час війни
 2. Факти про кров. Чотири ознаки масивної кровотечі
  Як зупинити кровотечу. Прямий тиск на рану, тампонада та гемостатики
  Як зупинити кровотечу. Джгут-турнікет та саморобний джгут. Як зупинити немасивні кровотечі. Бандаж та тиснуча пов’язка
 3. Як перевірити чи людина при свідомості та звільнити дихальні шляхи.
 4.  Реанімація. Правила огляду постраждалого. Алгоритм проведення серцево-легеневої реанімації.

       5. Відпрацювання вправ по наданню першої психологічної допомоги.

1) правила огляду місця події; правила дотримання власної безпеки під час надання домедичної допомоги;

2) методи оцінки ознак життя у постраждалих з раптовою зупинкою серця;

3) правила виклику екстреної медичної допомоги, правила спілкування з диспетчером;

4) алгоритм проведення серцево-легеневої реанімації у дорослих;

5) алгоритм проведення серцево-легеневої реанімації у дітей;

6) визначення виду кровотечі та алгоритм дії для зупинки різних видів кровотечі;

7) ознаки обструкції верхніх дихальних шляхів у постраждалих різних вікових груп;

8) алгоритм відновлення прохідності дихальних шляхів у постраждалих різних вікових груп;

9) відпрацювання вправ для надання першої психологічної допомоги.