Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

WordPress для всіх

Дистанційний курс «WordPress для всіх» розроблено з метою удосконалення цифрової компетентності педагогічних працівників шляхом ознайомлення їх із сучасною платформою для створення сайтів WordPress, створення власного сайту на цій платформі та практичному застосуванню отриманих навичок у своїй професійній чи особистій діяльності

WordPress для всіх

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Віртуальна школа ІКТ

Розробники / розробниці програми:

Ольга Гергель

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Компетентності у галузі техніки і технологій
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Інформаційно-цифрова компетентність

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • В2.1. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього процесу
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г2.1. Здатність організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя
 • Д2.2. Здатність взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, супервізії тощо)

Консультації, підтримка учасників після завершення навчання. 

1.Що таке WordPress? Домен і хостинг.
2.Як встановити WordPress?
3.Базова термінологія. Консоль адміністратора.
4.Теми в WordPress. Основи дизайну. Налаштування теми. 
5. Оформлення головної сторінки.
6.Резервне копіювання сайту.
7.Записи і сторінки у WordPress. Налаштування записів.
8.  Меню у WordPress.
9.Віджети у WordPress. Віджети Зображення, Текст, Категорії. Плагін для встановлення віджета Instagram.
10.Плагіни у WordPress. Плагін Webcraftic Cyrlitera - транслітерація посилань та імен файлів.
11.Стандартні налаштування WordPress.
12.Додавання шорткодів. Вебінарна кімната у WordPress. Встановлення плагіна BigBlueButton.
13.Робота з редактором коду.
14.Робота в Elementor. 
15.Створення Landing Page.
16. Коментарі і форма зворотного зв’язку.
17. Безпечність сайту на WordPress.
18. Основи SEO оптимізації сайту.
19. Як заробити гроші на сайті? Розміщення реклами.
20.Сертифікація

В результаті успішного завершення курсу учасники отримають наступні навички:

створювати та редагувати сайти WordPress, встановлювати теми, налаштовувати дизайн сторінок;

систематизувати вміст за допомогою структури сторінок різними способами;

наповнювати сайт якісним і різноманітним контентом, додавати віджети, встановлювати плагіни, дотримуватись правил безпеки на сайті.

Результатом проходження курсу є власний сайт із вебінарною кімнатою, формою зворотного зв’язку та конструктором сторінок Elementor.

Зареєструватися також можна за Перейти за покликанням

Учасники виконують завдання, які перевіряються тренером курсу. При потребі відповіді коментуються, надається додаткове пояснення та можливість виправити помилки. 

За результатом навчання видається сертифікат.

Курс вважається завершеним, якщо виконано правильно не менш як 75% завдань.