Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Педагогічний інтенсив "Sубота Oсвітніх Sенсів"

Професійне зростання керівних кадрів та педагогічних працівників закладів освіти відповідно до вимог та реалій воєнного часу, формування готовності педагогів здійснювати соціально-психологічну підтримку учнів у процесі навчання та вихованн

Педагогічний інтенсив "Sубота Oсвітніх Sенсів"

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Приватний заклад освіти "Ліцей "КМДШ" Осокорки"

Розробники / розробниці програми:

Альохін М. М. – директор ПЗО "Ліцей "КМДШ" Осокорки", доктор філософії із соціальної роботи, учитель-методист

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • очна, дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора
 • Педагог-організатор
 • Практичний психолог
 • Соціальний педагог

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Емоційно-етична компетентність
 • Лідерська компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Початкова школа
 • Професійна (професійно-технічна) освіта

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
Активність 
Реєстрація учасників, вітальна кава 
Урочисте відкриття з інтерактивом 
Виступ Катерини Гольцберг 
Панельна дискусія "Ефект метелика" (війни): розірвані соціальні зв'язки та як їх налагодити 
Кава-пауза 
Квест-знайомство "КМДШ" у мінігрупах 
Обід, нетворкінг, короткі майстерки 
Панель майстерок (на вибір)

"Фішки НУШ в STREAM проєктах” 

(М. Кисіль & О. Коваленко)

 

“Як достукатися до старшокласника: життєві вибори, які гартують" 

(О. Зубченко  & Т. Сагайдак)

 

“Порозумітися із початківцями: мотиваційні системи та інструменти трекінгу зростання, які працюють” 

(Н. Ципун & В. Платонов)

 

 "СЕЕН-тетріс"  

(Т. Водолазська & Л. Жеденко)

 
Вручення сертифікатів, закриття 

:

Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів; 

Здатність до субєкт-субєктої взаємодії з учнями в освітньому процесі; 

Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів; 

Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, Я-ідентичності