Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Створення модульного контенту та електронна педагогіка для ЗП(ПТ)О України

Підвищення якості професійно-технічної освіти шляхом впровадження модульного підходу та електронних педагогічних методів, що сприятимуть ефективному засвоєнню матеріалу та розвитку практичних навичок учнів.

Розробники / розробниці програми:

Курс розроблено за підтримки Міжнародної організації праці.

Напрями підвищення кваліфікації:

  • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

  • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

  • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

  • Викладач
  • Вчитель

Перелік загальних компетентностей:

  • Інше: онлайн-навчання

Перелік професійних компетентностей:

  • Професійна (професійно-технічна) освіта

Про курс
 

Цей онлайн курс розроблено для спеціалістів професійно-технічної освіти, керівників та викладачів закладів професійно-технічної підготовки України з метою швидкого розвитку їхнього потенціалу у питаннях трансформації наявних матеріалів у формат для викладання онлайн, а також керування програмами дистанційного навчання з чітким фокусом на мультимедіа, цифрових (включаючи мобільні) та інтерактивних рішеннях у навчанні.

Матеріали, розроблені для цього курсу, використовуватимуться для сталого поліпшення загального потенціалу закладів профейсійно-технічної освіти у застосуванні дистанційного навчання та тренерських навичок, необхідних для проведення дистанційного навчання з професійно-технічної підготовки. Це сприятиме покращенню якості та підвищенню ефективності системи професійно-технічної освіти України у дистанційному та змішаному навчанні як частині сучасного підходу до професійно- технічної підготовки у коротко- та довгостроковій перспективі.

Курс охоплює найнеобхідніші елементи, поради та практичні завдання, що дозволять учасникам швидко трансформувати наповнення модуля, призначеного для очного навчання, у формат онлайн.

Структура курсу
 

1. Знайомство з платформою. Обовʼязково для проходження перед початком курсу

2. Запрошуємо до навчання

3. Модуль 1. Вступ до електронного (дистанційного) навчання.

4. Модуль 2. Навчальні технології: онлайн інструменти для мультимедійного виробництва

5. Модуль 3. Фасилітація та електронна педагогіка

6. Модуль 4. Платформа: системи дистанційного навчання

7. Курсовий проєкт

поглиблено знання про модульний контент та принципи його формування, набуті вміння та навички по розробці модулів в LMS, які є релевантними та узгодженими з результатами навчання та вимогами галузі, удосконалено знання та навички в роботі з сучасними електронними засобами навчання, продемонстровано ефективне засвоєння контенту і методів е-педагогіки в професійно-технічній освіті для впровадження різних стратегій навчання, удосконалено навички аналізу ефективності створеного електронного контенту на основі збору даних, здано курсовий проєкт.