Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Ефективне використання електронних таблиць в освітньому процесі

Надати базові знання та навички роботи з електронними таблицями, зокрема з Google таблицями. Познайомити з можливістю використання електронних таблиць на різних етапах освітнього процесу. Розвинути творчий підхід до використання електронних таблиць у професійній діяльності. Для реєстрації на навчання (запис) зареєструйтесь за посиланням, яке розташовано в розділі "Інші особливості виконання програми"

Ефективне використання електронних таблиць в освітньому процесі

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

ФОП Степаненко Т.О.

Розробники / розробниці програми:

Степаненко Тетяна - викладач інформатики, методики навчання інформатики, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист КЗ “Одеський педагогічний фаховий коледж”

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • практикуми (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: усі навчальні предмети

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя

Лекція 1. 

 • Ознайомлення з основними поняттями та термінами, пов'язаними з електронними таблицями (Google таблицями)
 • Створення та редагування електронних таблиць
 • Введення, редагування та форматування даних в електронних таблицях
 • Створення формул та функцій в електронних таблицях

Лекція 2.

 • Використання фільтрів, сортування та інших інструментів для аналізу даних в електронних таблицях
 • Побудова діаграм на основі створених таблиць
 • Обговорення завдань самостійної роботи

Практичні заняття. 

 • Розробка електронних таблиць для використання під час освітнього процесу

Після завершення практичного інтенсиву учасники зможуть:

 • Користуватися основними функціями електронних таблиць.
 • Створювати та редагувати електронні таблиці.
 • Вводити, редагувати та форматувати дані в електронних таблицях.
 • Створювати формули та функції в електронних таблицях.
 • Використовувати фільтри, сортування та інші інструменти для аналізу даних в електронних таблицях.
 • Будувати діаграми на основі створених таблиць.

Матеріали інтенсиву розташовані в закритому Телеграм-каналі, доступ до якого буде наданий після реєстрації та оплати участі.

Перейти за покликанням