Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Педагогіка партнерства і ефективна комунікація

Опанувати підходи і принципи педагогіки партнерства. Оволодіння коучинговими інструментами і технологіями для побудови ефективної комунікації на принципах рівності, партнерства, довіри. Розвиток навичок створення комфортного, позитивного, розвиваючого середовища для всіх учасників освітнього процесу. Розширення можливостей освітян для професійного і особистісного зростання.

Педагогіка партнерства і ефективна комунікація

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «ЕдКемп Україна»

Розробники / розробниці програми:

Кубатко Людмила Іванівна, авторка програми підвищення кваліфікації, учителька української мови і літератури, спеціаліст вищої категорії, Відмінник освіти України, експертка в організації та реалізації проєктів та програм у сфері неформальної освіти, професійна коучиня, фасилітаторка СЕЕН.

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • Інше: коучингові компетенції у викладацькій діяльності

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Дошкільна освіта
 • Позашкільна освіта
 • Початкова школа
 • Інше: загальна середня освіта, менеджмент в освіті

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Модуль 3 «Педагогіка партнерства і ефективна комунікація» (16 годин)

 

Час проведення сесій – з 16.30 до 18.30

 

Зміст програми Кількість годин

Дата проведення

Початок 

о 16:30

Загальна кількістьАвдиторні години (онлайн)Самостійна робота
Коучингові інструменти і технології для ефективної комунікації. Коучкомпетентний педагог. Коучингові компетентності для ефективної комунікації.162 27.11.2023
Використання різних форм комунікації в освітньому процесі. Створення середовища для ефективної комунікації. Довіра. Партнерство. Емпатія. Цінності.2 29.11.2023
Створення домовленостей в освітньому процесі. Мета і очікуваний результат навчання. Маленькі і великі цілі. Усвідомлення мети і кінцевого результату.2 01.12.2023
Запитання як основний інструмент комунікації. Класифікація запитань. Закриті і відкриті запитання. Сильні запитання.2 04.12.2023
Активне слухання. Пряма мова і зворотний зв'язок. Правила формування прямої мови та зворотного зв'язку.2 06.12.2023
Створення позитивного середовища через комунікацію. Метафора як інструмент усвідомленості. Мовні маркери.2 08.12.2023
Сертифікаційна робота (основна сесія)  4

до 

25.12.2023

Сертифікаційна робота (додаткова сесія)   до 20.02.2024

СЕРТИФІКАЦІЯ (4 години)

 

Виконання творчого завдання за змістом програми. Заповнення форми зворотного зв’язку.

 

учасники та учасниці розширять знання щодо педагогіки партнерства та коучингового підходу в  освітній діяльності; сформують та вдосконалять уміння створювати умови для ефективної комунікації та результативної взаємодії в професійній діяльності та у власному житті; опанують практичні кейси щодо прямої мови та зворотного звʼязку, сильних питань, використання метафор; удосконалять уміння щодо налагодження партнерських стосунків з колегами, батьківством, учнівством.

Покликання на відеозаписи сесій та матеріали занять публікуються у закритому телеграм-каналі ПОВІР. Інфодошка.