Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

"Нестандартний урок з Power Point: квести, мандрівки, інтелектуальні презентації-ігри"

удосконалити інформаційно-цифрові компетентності освітян щодо створення анімованих презентацій-ігор

"Нестандартний урок з Power Point: квести, мандрівки, інтелектуальні презентації-ігри"

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Центр мовної та цифрової освіти "Школа успіху"

Розробники / розробниці програми:

Освітній центр "Школа успіху" (спікерка - Надія Базильська)

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вихователь
 • Вчитель

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: педагогічні працівники усіх категорій

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність

Індивідуальні консультації.

Які інтерактивні презентації-ігри допоможуть зробити уроки цікавими, нестандартними та ефективними?
Як класичні інтелектуальні ігри трансформувати в презентації?
Як застосовувати інтерактивні презентації-ігри, не перетворивши урок на гру?
Як створити квести та ігри-мандрівки в Power Point?

Здобувач освіти знає особливості створення презентацій-ігор; уміє використовувати інструменти анімації та налаштовувати макроси, гармонійно добирати кольори, поєднувати шрифти, ефективно візуалізувати значні обсяги даних; має навики роботи обробки зображень без додаткових графічних редакторів.

Після вебінару учасники мають виконати онлайн-тест, що складається з 5 питань.

28 серпня  2021 р.

Отримання сертифіката.