Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Інтерактивні сервіси для якісного проведення консультацій

Ознайомлення з різними типами інтерактивних сервісів, їх функціональними можливостями та методами їх ефективного застосування у педагогічній практиці; удосконалення та урізноманітнення навчально-дидактичних матеріалів; підвищення інтересу учнівства до навчання, формування навчальної мотивації учнівства шляхом використання інтерактивних сервісів як ефективного педагогічного інструменту.

Інтерактивні сервіси для якісного проведення консультацій

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «ЕдКемп Україна»

Розробники / розробниці програми:

Трибко Олена Борисівна - керівниця Служби підтримки Усеукраїнського державно-громадського проєкту «ОСВІТНЯ ПЛАТФОРМА «ПОВІР», фахівчиня Служби підтримки Національної платформи можливостей професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»; фахівчиня з програмного напрямку ГО «ЕдКемп Україна»; вчителька інформатики та математики «Опорного закладу «Ліцей №1 імені Героя України Березняка Євгена Степановича» Помічнянської міської ради Кіровоградської області», вчитель-методист; інструкторка академії CISCO, координаторка філіалу ДівчатаSTEM

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Методика викладання у початковій, основній та старшій школі

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Тематичний план

 

Сесія 1. Цифрові інструменти для візуалізації контенту (2 години; 11.12.2023)


Сесія 2. Цифрові інструменти для інтерактивного навчання в онлайні (2 години; 13.12.2023)


Сесія 3. Цифрові інструменти для моніторингу якості навчальних досягнень учнівства (2 години; 15.12.2023)

 

Сертифікація (основна сесія) - до 03.01.2024

 

Сертифікація (додаткова сесія) - до 20.02.2024

 

Учасницьке коло програми підвищення кваліфікації розширить та поглибить знання щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі; удосконалить навички використання інтерактивних сервісів для підвищення мотивації учнівства та якості отриманих ними знань; отримає та удосконалить практичний досвід використання інтерактивних сервісів для розробки навчального контенту.