Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Різдвяні вечорниці зі штучним інтелектом

Надати вчителям інноваційні ідеї та практичні навичи для впровадження штучного інтелекту (ШІ) у власні уроки та роботу з учнями під час позакласних заходів. Для реєстрації на навчання перейдіть на сайт Перейти за покликанням

Різдвяні вечорниці зі штучним інтелектом

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

ФОП Степаненко Т.О.

Розробники / розробниці програми:

Степаненко Тетяна Олексіївна - викладач інформатики, методики навчання інформатики, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист КЗ "Одеський педагогічний фаховий коледж"

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • майстер-класи (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вчитель
 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Професійні компетентності галузевого спрямування

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Біологія і екологія
 • Географія
 • Громадянська освіта
 • Іноземна мова (англійська)
 • Інформатика
 • Історія України
 • Математика
 • Мистецтво
 • Початкова школа
 • Природничі науки
 • Інше: всі предмети викладання

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 1. Демонстрація інструментів для створення різдвяних проєктів з використанням ШІ. 
 2. Демонстрація прикладів використання ШІ. Обговорення та аналіз прикладів.
 3. Обговорення викликів та можливостей використання ШІ в освіті.
 4. Обмін створеними різдвяними проєктами та враженнями.
 1. Глибше розуміння того, що таке штучний інтелект і як ШІ може бути використано в освіті.
 2. Розвивати навички створення проєктів з використанням ШІ та уміння адаптувати ШІ до навчання. 
 3. Поділитися своїми проєктами та досвідом використання ШІ.
 4. Стимулювати творчий підхід вчителів до викладання, заохочуючи їх думати креативно та використовувати нові технології в навчальному процесі.
 5. Збільшити зацікавленість та впевненість вчителів у використанні технологій, зокрема ШІ, у своїй педагогічній практиці.