Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Створення інтерактивного контенту для проведення уроків

- підвіщення рівня ІКТ - практична робота з інтерактивними сервісами для створення контенту дял уроків - штучний інтелект для педагога

Створення інтерактивного контенту для проведення уроків

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

ФОП Тріщук Інна Володимирівна

Розробники / розробниці програми:

ФОП Тріщук Інна Володимирівна

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Форма підвищення кваліфікації:

 • на робочому місці

Види підвищення кваліфікації:

 • майстер-класи (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Інформаційно-комунікаційна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інформатика

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • робота в сервісі Canva
 • штучний інтелект для педагога
 • розширення Google Chrome
 • сервіси для перевірки знань
 • практичні вміння створювати інтерактивний контент
 • практичні вміння працювати з сервісами для створення контенту
 • практичні вміння працювати з щтучним інтелектом
 • практичні вміння працювати з Google розшіреннями