Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Лайфхаки і фішки дистанційного навчання

Розширення знань щодо дистанційних технологій навчання, цифрових інструментів та можливостей використання штучного інтелекту у викладацькій діяльності; опанування практичних кейсів з гейміфікації навчального процесу, застосування креативних підходів у межах реалізації цілей і завдань Усеукраїнського державно-ромадського проєкту «ОСВІТНЯ ПЛАТФОРМА «ПОВІР».

Лайфхаки і фішки дистанційного навчання

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «ЕдКемп Україна»

Розробники / розробниці програми:

Команда Усеукраїнського державно-громадського проєкту «ОСВІТНЯ ПЛАТФОРМА «ПОВІР» у складі: Владислав Акименко, Олександр Даценко, Оксана Дегтярьова, Олена Трибко.

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: технології дистанційного навчання в освітньому процесі

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності

Модуль 6 «Лайфхаки і фішки дистанційного навчання» (6 годин)

 

Час проведення сесій – з 16.30 до 18.30

 

Зміст програми Кількість годин

Дата проведення

Початок 

о 16:00

Загальна кількістьАвдиторні години (онлайн)Самостійна робота

Штучний інтелект як партнер 

консультанта/-ки освітньої 

платформи «ПОВІР»: 

вивчаємо нові інструменти

4,51,5 10.01.2024

Гейміфікація навчального процесу 

та креативні підходи 

у консультативній роботі 

1,5 11.01.2024

Меми та візуалізація. На кожну 

консультацію та на щодень

1,5 12.01.2024
Сертифікаційна робота (тест; основна сесія)  1,5до 20.01.2024
Сертифікаційна робота (тест; додаткова сесія)   до 20.02.2024

СЕРТИФІКАЦІЯ (1,5 години)

 

Виконання сертифікаційної роботи передбачає виконання теста, що складається із 18 тестових завдань за змістом 3-х вебінарів. Для успішної сертифікації необхідно надати щонайменше 12 правильних правильних відповідей. 

 

учасники та учасниці розширять знання щодо дистанційних технологій навчання, цифрових інструментів та можливостей використання штучного інтелекту у викладацькій  діяльності; опанують практичні кейси з гейміфікації навчального процесу, застосування креативних підходів у межах реалізації цілей і завдань Усеукраїнського державно-громадського проєкту «ОСВІТНЯ ПЛАТФОРМА «ПОВІР».

Покликання на відеозаписи сесій публікується у закритому телеграм-каналі ПОВІР. Інфодошка.