Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Дидактична наочність та ігри, як дієвий засіб розвитку мовленнєвої компетентності

Авторські ігри і вправи, які допоможуть не тільки краще розвинути мовлення дошкільника, але й активізувати мовленнєву діяльність на заняттях.

Дидактична наочність та ігри, як дієвий засіб розвитку мовленнєвої компетентності

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Тренінговий центр "Академія талановитих керівників"

Розробники / розробниці програми:

Тренінговий центр "Академія талановитих керівників"

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Логопед

Перелік загальних компетентностей:

 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Дошкільна освіта

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • Гра - як основний вид діяльності дошкільника.
 • Засоби мовленнєвої компетентності.
 • Ігри та вправи зі словами.
 • Ігри та вправи зі словосполученнями. Музичні співалочки.
 • Робота з реченнями та текстами. 
 • Знайомство з українським ресурсом «Kazka.fan”, складання казок для дітей.

Авторські ігри і вправи, які допоможуть не тільки краще розвинути мовлення дошкільника, але й активізувати мовленнєву діяльність на заняттях.