Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Майстерка "Телефон у роботі вчителя"

Навчити раціонально використовувати телефон у роботі вчителя

Майстерка "Телефон у роботі вчителя"

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

ФОП Новицька Олена Василівна

Розробники / розробниці програми:

ФОП Новицька Олена Василівна

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • майстер-класи (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Компетентності у галузі техніки і технологій
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Біологія і екологія
 • Географія
 • Громадянська освіта
 • Зарубіжна література
 • Захист України
 • Іноземна мова (англійська)
 • Історія
 • Математика
 • Мистецтво
 • Українська мова
 • Фізика
 • Хімія

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 1. Створення скрінів та робота з ними;
 2. Створення QR кодів:
 3. Сканування документів із подальші дії з ними;
 4. Створення текстового документу із  звукового файлу;
 5. Перекладач;
 6. Об'єктив;
 7. Календар;

Учасники та учасниці майстерки ознайомляться із цікавими сервісами для мобільного телефону з подальшим використанням у своїй  роботі