Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Організація роботи вчительства на ДОТ

Вивчити проблеми та найкращі практики в питанні організації роботи вчительства на ДОТ.

Організація роботи вчительства на ДОТ

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Солом'янські котики

Розробники / розробниці програми:

Ярослава Мозгова, Данило Ганаженко

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)

Форма підвищення кваліфікації:

 • очна

Види підвищення кваліфікації:

 • семінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Лідерська компетентність
 • Організаційна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Організація роботи закладу освіти

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • Г2. Організаційна компетентність
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д3. Рефлексивна компетентність

1. Знайомство з дослідженням «Відновлення освітнього процесу на деокупованих територіях»

2. Робота над темою у форматі світового кафе

3. Презентація напрацювань груп

4. Рефлексія

1. Ознайомлено з ключовими питаннями відновлення освітнього процесу на деокупованих територіях.

2. Опрацьовано ключові напрями відновлення освітнього процесу на деокупованих територіях.

3. Розглянуто шляхи організації роботи вчительства на деокупованих територіях.