Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Освіта під час криз: конструктивна протидія маніпулятивним впливам задля життєвого благополуччя

Підвищити рівень обізнаності українських освітян/-ок у сфері наукових знань про закономірності та механізми протидії маніпулятивним впливам; формувати навички організації конструктивної взаємодії й запобігання психологічному тиску.

Освіта під час криз: конструктивна протидія маніпулятивним впливам задля життєвого благополуччя

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

EdCamp-академія

Розробники / розробниці програми:

Дрібас Світлана Анатоліївна, кандидатка психологічних наук, старша викладачка кафедри загальної та вікової психології Криворізького державного педагогічного університету, дійсна членкиня Національної психологічної асоціації, психологиня платформи корпоративного добробуту «Розумію», головна експертка Центру прогресивної освіти «Генезум»

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • емоційно-етична компетентність
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора
 • Керівник гуртка
 • Методист
 • Педагог-організатор
 • Практичний психолог
 • Психолог
 • Соціальний педагог
 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Здоров’язбережувальна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку
 • Рефлексивна компетентність
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: психологія

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами
 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності
 • Учасницьке коло забезпечується усіма електронними версіями дидактичних та презентаційних матеріалів, що будуть розглядатися під час занять (презентації, чек-листи, відео тощо). 
 • Кожна особа, що навчається за програмою, має можливість отримати індивідуальну консультаційну сесію з авторкою та ведучою курсу. Цією можливістю можна скористатися упродовж навчання за програмою підвищення кваліфікації.

Тематичний план програми підвищення кваліфікації

 

Модуль 1. Маніпулятивні впливи: зміст, характеристика, особливості (1,5 години)

Тема 1. Зміст і особливості маніпулятивної взаємодії

Тема 2. Види маніпуляцій і фонові фактори у процесі маніпулювання

 

Модуль 2. Психологічні закономірності маніпулятивного спілкування (1,5 години)

Тема 1. Сутність маніпулятивної комунікації. 

Тема 2. Маніпулятивні технології у комунікації. 

 

Модуль 3. Психологічні аспекти захисту від маніпуляцій (1,5 години)

Тема 1. Універсальні алгоритми психологічного захисту і протидії маніпулюванню. 

Тема 2. Соціопсихологічний аналіз феноменології брехні та можливостей її виявлення. 

 

Модуль 4. Протидія маніпулятивним впливам у системі освіти (1,5 години)

Тема 1. Психологічні закономірності педагогічного спілкування. 

Тема 2. Можливості протистояння деструктивним маніпулятивним впливам. 

Підвищення рівня обізнаності у питаннях маніпулятивних впливів в освіті та буденному житті; розвиток навичок критичного мислення та медіаграмотності; формування психологічної стійкості у питаннях комунікативної маніпуляції в ЗМІ та у процесі міжособистісного спілкування; підвищення рівня суб’єктивного благополуччя і рівня ресурсності психіки.

У зв'язку з практичним спрямуванням програми підвищення кваліфікації кількість учасників/-иць обмежена. На навчання зараховуються 90 осіб, які першими подали заявки. Особам, які не потрапляють до групи у цей набір, буде запропоновано взяти участь у наступному наборі на програму, коли він буде оголошений, поза конкурсом.

 

Після підтвердження поданої заявки учасники/-иці програми підвищення кваліфікації отримують інформаційний лист-запрошення, де викладена вся необхідна інформація про перебіг навчання (просимо про всяк випадок передивлятися папку з небажаною поштою / спамом).

 

Підтвердження поданих заявок відбудеться 09.02.2024.

 

12.02.2024 на електронну пошту, до якої привʼязаний профіль на платформі EdWay, надійде лист-запрошення на навчання.

 

У цей же день стануть активними всі важливі покликання.

 

Перейти за покликанням .

 

Під час проведення занять ведеться запис, що доступний тільки учасницькому колу для можливості перегляду у зручний час у межах строків виконання програми. 

 

Перейти за покликанням .

 

Для ефективної комунікації з викладацьким складом створюється Телеграм-група, де організаторським колом публікуються сповіщення щодо перебігу навчання, створюється простір для запитань-відповідей за змістом програми, надаються важливі інформаційні повідомлення.

 

Перейти за покликанням .

 

Під час занять учасницькому колу пропонується заповнення короткої форми відвідуваності занять. У разі перегляду заняття у записі учасники й учасниці також мають заповнити форму зворотного зв’язку.

 

Перейти за покликанням

 

Для отримання документа про підвищення кваліфікації особами, які подали заявку на навчання й зараховані до навчальної групи, за підсумками навчання заповнюється сертифікаційна форма.

Для успішного завершення навчання необхідно набрати не менше 75% правильних відповідей із загальної кількості запитань.

 

Перейти за покликанням

 

За умови своєчасного й успішного виконання умов сертифікації учасники/-иці отримують сертифікати про підвищення кваліфікації до 15.03.2024.

 

Згенеровані на платформі сертифікати автоматично розміщуються й зберігаються в Кабінеті професійного зростання – розділ Мої можливості – вкладка Завершено.

 

Сертифікати НЕ надсилаються електронною поштою.

Проведення занять:

1-ий тиждень навчання — з 16:00 до 17:30

2-ий тиждень навчання — з 18.00 до 19.30

 

ІЛ — інтерактивна лекція

ПЗ — практичні заняття

ТемаК-ть годинДата та часВид діяльності

Модуль 1. 

Маніпулятивні впливи: зміст, характеристика, особливості

 1.Тема 1.1. Зміст і особливості маніпулятивної взаємодії0,75

13 лютого

о 16:00

ІЛ

Тема 1.2. Види маніпуляцій і фонові фактори у процесі 

маніпулювання   

0,75

13 лютого

о  17:15

ПЗ

Модуль 2. 

Психологічні закономірності маніпулятивного спілкування

 2.Тема 2.1. Сутність маніпулятивної комунікації0,75

15 лютого

о 16:00

ІЛ
Тема 2.2. Маніпулятивні технології у комунікації0,75

15 лютого

о 16:45

ПЗ

Модуль 3. 

Психологічні аспекти захисту від маніпуляцій  

 3.

Тема 3.1. Універсальні алгоритми психологічного з

ахисту і протидії маніпулюванню

0,75

20 лютого

о 18:00

ІЛ

Тема 3.2. Соціопсихологічний аналіз феноменології 

брехні та можливостей її виявлення

0,75

20 лютого

о 18:45

ПЗ

Модуль 4. 

Протидія маніпулятивним впливам у системі освіти

 4.

Тема 4.1. Психологічні закономірності педагогічного 

спілкування

0,75

22 лютого

о 18:00

ІЛ

Тема 4.2. Можливості протистояння деструктивним 

маніпулятивним впливам

0,75

22 лютого

о 18:45

ПЗ
 Сертифікація (тестування)2