Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Імідж, репутація чи бренд: що будувати освітянам?

Цей вебінар призначений для освітян, які прагнуть збудувати сильний імідж, покращити репутацію та розвивати власний бренд у сфері освіти. Мета заходу - надати учасникам необхідні знання, інструменти та стратегії для ефективної роботи над власним іміджем і створенням позитивної репутації. Учасники дізнаються про значення понять "імідж", "репутація" та "бренд", а також про їхні відмінності. Учасники отримають можливість обміркувати свої особисті цілі та переваги, щоб визначити, якому поняттю слід приділити найбільшу увагу. Учасники отримають конкретні рекомендації, як підвищити свою професійну привабливість та досягти успіху в кар'єрі.

Імідж, репутація чи бренд: що будувати освітянам?

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація "Софійський колегіум"

Розробники / розробниці програми:

ГО "Софійський колегіум" Факультет дошкільної, спеціальної та соціальної освіти Бердянського державного педагогічного університету

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вихователь
 • Вихователь-методист
 • Вчитель
 • Вчитель-реабілітолог
 • Директор
 • Завідувач
 • Керівник
 • Логопед

Перелік загальних компетентностей:

 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Дошкільна освіта

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність

Імідж, репутація чи бренд: що будувати освітянам?


 

Вебінар на тему "Імідж, репутація чи бренд: що будувати освітянам?" може надати освітянам цінні знання і інструменти для ефективної роботи над своїм іміджем, репутацією та брендом. Очікувані результати можуть включати:

Розуміння концепцій:

 • Пояснення різниці між іміджем, репутацією та брендом.
 • Розкриття важливості кожного з аспектів в контексті освітянської діяльності.

Аналіз існуючого стану:

 • Вивчення того, як освітяни вже представлені в громадськості.
 • Оцінка поточного іміджу та репутації в освітньому середовищі.

Стратегії покращення іміджу:

 • Надання інструментів для збільшення позитивного сприйняття освітянами.
 • Рекомендації щодо покращення індивідуального та колективного іміджу освітян.

Побудова репутації:

 • Навчання ефективним способам взаємодії зі студентами, батьками та колегами.
 • Розгляд засобів покращення внутрішньої репутації в освітній громаді.

Розвиток освітянського бренду:

 • Визначення унікальних рис, які можуть визначити бренд освітян.
 • Поради щодо побудови особистого бренду в соціальних мережах та інших медіа-платформах.

Етика та відповідальність:

 • Підкреслення важливості етичної поведінки та відповідальності в освітянській сфері.

Взаємодія з громадськістю:

 • Надання порад щодо ефективної комунікації з громадськістю, зокрема з медіа та батьками.