Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Освіта під час криз: формувальне оцінювання на уроках соціально-емоційного та етичного навчання

Поглиблення розуміння сутності формувального оцінювання на уроках СЕЕН, застосування факторно-критеріальної моделі оцінювання як інструменту виявлення розвитку соціально-емоційних навичок.

Освіта під час криз: формувальне оцінювання на уроках соціально-емоційного та етичного навчання

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

EdCamp-академія

Розробники / розробниці програми:

Дегтярьова Оксана – програмна директорка ГО «ЕдКемп Україна», сертифікована фасилітаторка СЕЕН. Дрожжина Тетяна –провідна фахівчиня ГО «ЕдКемп Україна», кандидатка педагогічних наук, сертифікована фасилітаторка СЕЕН. Марущенко Олег –віцеголова Ради ГО «ЕдКемп Україна», кандидат соціологічних наук, сертифікований фасилітатор СЕЕН. Петрученя Ганна – провідна фахівчиня ГО «ЕдКемп Україна», сертифікована фасилітаторка СЕЕН.

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вчителя
 • Асистент вчителя-реабілітолога
 • Вчитель
 • Вчитель-реабілітолог
 • Керівник гуртка
 • Керівник інших форм гурткової роботи
 • Практичний психолог
 • Соціальний педагог

Перелік загальних компетентностей:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Здоров’язбережувальна компетентність
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Оцінювально-аналітична компетентність
 • Соціально-емоційна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: соціально-емоційне та етичне навчання

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Г3.1. Здатність здійснювати оцінювання результатів навчання учнів
 • Г3.2. Здатність аналізувати результати навчання учнів
 • Г3.3. Здатність забезпечувати самооцінювання та взаємооцінювання результатів навчання учнів

І. ПОНЯТТЯ ПРО ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ. 

Суб’єкт і об’єкт оцінювання. Форма і характер оцінювання.

Специфіка формувального оцінювання досягнень учнівства в СЕЕН.

Особливості організації роботи в групах. Домовленості, їх корисність.

Робота в групах. Кейс «Аналіз уроку з точки зору використання формувального оцінювання». 

 

ІІ. СИСТЕМА ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ В СЕЕН.

Навчальні цілі і зворотний зв’язок у навчанні. Інструменти для формувального оцінювання. Критерії і показники формувального оцінювання на уроках СЕЕН.

Розвиток рефлексійних вмінь учнівства в процесі навчання. Корекція освітнього процесу у взаємодії з учнівством (проживання через власний досвід).

Робота в трійках. Вправи «Активне слухання». 

 

ІІІ. МЕТОДИ І ПРИЙОМИ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ НА УРОКАХ СЕЕН.

Педагогічне спостереження. Кейс-метод / ситуаційні завдання. Ігри (ділові, рольові). Дискусії. Рефлексія. Ведення журналу спостережень і портфоліо. Дослідницьке інтерв’ю. Метод «відкритий мікрофон». Метод «майндмеппінг» (інтелект-карти / ментальні карти). Взаємооцінювання і самооцінювання як методи формувального оцінювання.

Робота в групах. Мозоковий штурм «Методи оцінювання». 

 

ІУ. ПРАКТИКУМ З ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ.

Робота в групах «Визначаємо правила формувального оцінювання». 

Факторно-критеріальна модель оцінювання: інструкція з використання. На чому важливо сфокусуватися.

Кейс «Оцінка за допомогою матриці конкретного уроку». 

Поглиблення знань про систему формувального оцінювання на уроках СЕЕН, розуміння факторно-критеріальної моделі оцінювання як інструменту виявлення розвитку соціально-емоційних навичок; удосконалення навичок використання формувального оцінювання на уроках СЕЕН 

У зв'язку з практичним спрямуванням програми підвищення кваліфікації кількість учасників/-иць обмежена. На навчання зараховуються 90 осіб, які першими подали заявки. Особам, які не потрапляють до групи у цей набір, буде запропоновано взяти участь у наступному наборі на програму, коли він буде оголошений, поза конкурсом.

 

Після підтвердження поданої заявки учасники/-иці програми підвищення кваліфікації отримують інформаційний лист-запрошення, де викладена вся необхідна інформація про перебіг навчання (просимо про всяк випадок передивлятися папку з небажаною поштою / спамом).

 

Підтвердження поданих заявок відбудеться 29.02.2024.

 

До 04.03.2024 на електронну пошту, до якої привʼязаний профіль на платформі EdWay, надійде лист-запрошення на навчання.

 

У цей же день стануть активними всі важливі покликання на платформі EdWay.

 

Перейти за покликанням ">Постійне покликання для входу до зум-кімнати. Код доступу: 2023

 

Під час проведення занять ведеться запис, що доступний тільки учасницькому колу для можливості перегляду у зручний час у межах строків виконання програми. 

 

Перейти за покликанням Перейти за покликанням

 

Для ефективної комунікації з викладацьким складом створюється Телеграм-група, де організаторським колом публікуються сповіщення щодо перебігу навчання, створюється простір для запитань-відповідей за змістом програми, надаються важливі інформаційні повідомлення.

 

Перейти за покликанням

 

Під час занять учасницькому колу пропонується заповнення короткої форми відвідуваності занять. У разі перегляду заняття у записі учасники й учасниці також мають заповнити форму зворотного зв’язку.

 

Перейти за покликанням

 

Для отримання документа про підвищення кваліфікації особами, які подали заявку на навчання й зараховані до навчальної групи, за підсумками навчання заповнюється сертифікаційна форма.

Для успішного завершення навчання необхідно набрати не менше 75% правильних відповідей із загальної кількості запитань.

 

Перейти за покликанням Перейти за покликанням Група 2 Перейти за покликанням Група 3 Перейти за покликанням Група 4 Перейти за покликанням Група 5 Перейти за покликанням Група 6 Перейти за покликанням "> 

 

За умови своєчасного й успішного виконання умов сертифікації учасники/-иці отримують сертифікати про підвищення кваліфікації до 05.04.2024.

 

Згенеровані на платформі сертифікати автоматично розміщуються й зберігаються в Кабінеті професійного зростання – розділ Мої можливості – вкладка Завершено.

 

Сертифікати НЕ надсилаються електронною поштою.

Тема і зміст заняттяДата і час проведенняОбсяг (год.)
1

І. ПОНЯТТЯ ПРО ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ. 

Суб’єкт і об’єкт оцінювання. Форма і характер оцінювання.

Специфіка формувального оцінювання досягнень учнівства в СЕЕН.

Особливості організації роботи в групах. Домовленості, їх корисність.

Робота в групах. Кейс «Аналіз уроку з точки зору використання формувального оцінювання». 

05.03.2024
18.00-19.30
1,5
2

ІІ. СИСТЕМА ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ В СЕЕН.

Навчальні цілі і зворотний зв’язок у навчанні. Інструменти для формувального оцінювання. Критерії і показники формувального оцінювання на уроках СЕЕН.

Розвиток рефлексійних вмінь учнівства в процесі навчання. Корекція освітнього процесу у взаємодії з учнівством (проживання через власний досвід).

Робота в трійках. Вправи «Активне слухання». 

07.03.2024

18.00-19.30

1,5
3.

ІІ. МЕТОДИ І ПРИЙОМИ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ НА УРОКАХ СЕЕН.

Педагогічне спостереження. Кейс-метод / ситуаційні завдання. Ігри (ділові, рольові). Дискусії. Рефлексія. Ведення журналу спостережень і портфоліо. Дослідницьке інтерв’ю. Метод «відкритий мікрофон». Метод «майндмеппінг» (інтелект-карти / ментальні карти). Взаємооцінювання і самооцінювання як методи формувального оцінювання.

Робота в групах. Мозоковий штурм «Методи оцінювання». 

12.03.2024

18.00-19.30

1,5
4. 

ІУ. ПРАКТИКУМ З ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ.

Робота в групах «Визначаємо правила формувального оцінювання». 

Факторно-критеріальна модель оцінювання: інструкція з використання. На чому важливо сфокусуватися.

Кейс «Оцінка за допомогою матриці конкретного уроку». 

14.03.2024

18.00-19.30

1,5
5.Сертифікаціядо 05.04.20242
 Разом 8