Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Emoji магія: потужність емоцій у навчанні

Ознайомити з цифровими інструментами у створенні смайлів, що сприяють урізноманітненню освітнього процесу, творчому вираженню ідей, думок та почуттів, зниженню емоційної напруги.

Emoji магія: потужність емоцій у навчанні

Розробники / розробниці програми:

Мельнікова Наталія, директор. Панасюк Ірина, консультант

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Форма підвищення кваліфікації:

 • очна, дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • практикуми (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Дошкільна освіта
 • Біологія і екологія
 • Географія
 • Громадянська освіта
 • Зарубіжна література
 • Іноземна мова (англійська)
 • Іноземна мова (німецька мова)
 • Інформатика
 • Історія
 • Математика
 • Мистецтво
 • Основи здоров’я
 • Початкова школа
 • Технології

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 1. Огляд теоретичних аспектів впливу емоджі на освітній процес. Використання смайлів у різних аспектах навчання:  підготовка до  уроків/занять, дидактичні матеріали, оцінювання тощо.
 2. Ознайомлення з доступними інструментами, які дозволяють створювати власні смайли та редагувати готові конструкції.
 3. Практична діяльність, розважальні активності для закріплення отриманих знань, умінь та навичок.

Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності.

Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність.

Здатність ефективно використовувати цифрові інструменти у створенні власних смайлів. та редагуванні готових конструкцій.