Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Знайомство з СЕЕН: особливості викладання при індивідуальній і груповій взаємодії з учнівством

Програма має на меті сформувати цілісне уявлення про концептуальні підходи і принципи, структуру і зміст навчальної програми соціально-емоційного та етичного навчання (СЕЕН) та користь систематичного використання практик СЕЕН в освітньому процесі та у власному житті; підготувати педагогічних працівників/-иць до використання практик СЕЕН самостійно та разом з учнівством при індивідуальній і груповій взаємодії з учнівством. Програма реалізовується у межах Школи кадрового резерву Всеукраїнського державно-громадського проєкту «ОСВІТНЯ ПЛАТФОРМА «ПОВІР». // Дана програма НЕ НАДАЄ прав викладати СЕЕН для дорослої авдиторії, в тому числя для освітянства.

Знайомство з СЕЕН: особливості викладання при індивідуальній і груповій взаємодії з учнівством

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «ЕдКемп Україна»

Розробники / розробниці програми:

Університет Еморі (США), ГО «ЕдКемп Україна». Реалізується у межах спеціальної підготовки педагогічного складу Всеукраїнського державно-громадського проєкту «ОСВІТНЯ ПЛАТФОРМА «ПОВІР»

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • Інше: Соціальні компетентності; Інноваційність; Навчання впродовж життя; Педагогічна фасилітація.

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Дошкільна освіта
 • Позашкільна освіта
 • Початкова школа
 • Інше: загальна середня освіта, менеджмент в освіті

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Модуль 2 «Знайомство з СЕЕН: особливості викладання при індивідуальній і груповій взаємодії з учнівством» (18 годин)

 

Час проведення сесій – з 16.00 до 18.00

 

Сесія 1. «Знайомство зі структурою СЕЕН та особистісним розвитком і навичками співпереживання і стійкості з навчальної програми» (2 години онлайн-навчання).

 • Знайомство зі структурою і авторами програми СЕЕН.
 • Три виміри і три рівні СЕЕН.
 • Наповнення і послідовність програми.
 • Співпереживання і взаємозалежність, тілесна грамотність і навички стійкості.
 • Негаразди і емоційні травми.
 • Стратегії допомоги собі: ресурсність, «миттєва допомога», малюнок доброти.

Сесія 2. «Особистісний розвиток і навчальна програма із зануренням у навички співпереживання і стійкості» (2 години онлайн-навчання). 

 • Знайомство з частинами головного мозку і їхніми функціями, зонами стійкості, пригніченості і збудження.
 • Практики, які допомагають повернутися у зону стійкості– заземлення, зчитування, зміщення фокусу уваги у тілі, як їх проводити.
 • Використання аудіопрактик.
 • Знайомство з таблицею опису самовідчуттів.

Сесія 3. «Навчальна програма із зануренням у взаємозалежність та поради щодо впровадження» (2 години онлайн-навчання)

 • Знайомство з системним рівнем програми СЕЕН.
 • Поціновування взаємозалежності, визнання спільності з людством і залученість до локальної і світової спільнот.
 • Виконання вправ на взаємозалежність.
 • Методика проведення занять при індивідуальній і груповій взаємодії з учнівством.

Сесія 4. «Практикум з СЕЕН» (2 години онлайн-навчання).

 

Самостійна робота: виконання практичних завдань (8 годин)

 

СЕРТИФІКАЦІЯ (2 години)

 

Виконання творчого завдання за змістом програми. Заповнення форми зворотного зв’язку.

 

учасниці/-ки ознайомляться з педагогічною моделлю СЕЕН та її складовими, трьома вимірами і трьома рівнями СЕЕН: дізнаються про методичні засади проведення занять з СЕЕН; навчаться застосовувати самостійно та з учнівством пропоновані практики СЕЕН;  розвинуть навички критичного та системного мислення, оцінки ризиків, побудови ефективної комунікації у роботі; дізнаються про нові можливості створення атмосфери співпереживання у класі й закладі освіти, управління емоційно-травмуючими ситуаціями; удосконалять навички вдумливого слухання.

*Сертифікат надає право викладати СЕЕН лише здобувачам/здобувачкам освіти ЗДО, ЗЗСО, П(П)ТО.

Покликання на відеозаписи сесій для тих, хто хоче уточнити отримані знання або не були присутні онлайн з поважних причин публікується у закритому телеграм-каналі ШКР. ПОВІР. Інфодошка.

 

Учасницьке коло, яке проходило раніше навчання за програмою онлайн-майстерки та отримало сертифікат про її успішне завершення можуть не відвідувати заняняття онлайн. Рекомендовано виконувати практичні завдання та підсумкову сертифікаційну роботу.

 

Матеріали для опрацювання в межах самостійної роботи: 

 


Викладацький склад:


Оксана ДЕГТЯРЬОВА - сертифікована фасилітаторка СЕЕН (Університет Еморі, 2023 рік), програмна директорка ГО «ЕдКемп Україна», керівниця Всеукраїнського державно-громадського проєкту «Освітня платформа «ПОВІР»;


Людмила КУБАТКО - фасилітаторка СЕЕН (Університет Еморі, 2023 рік), провідна фахівчиня ГО «ЕдКемп Україна», провідна методистка з тьюторингу і СЕЕН Усеукраїнського державно-громадського проєкту «Освітня платформа «ПО

 

Час проведення вебінарів – з 16.00 до 18.00

 

13.02.2024. Сесія 1. 

«Знайомство зі структурою СЕЕН та особистісним розвитком і навичками співпереживання і стійкості з навчальної програми».

 

15.02.2023. Сесія 2. 

«Особистісний розвиток і навчальна програма із зануренням у навички співпереживання і стійкості». 

 

20.02.2024. Сесія 3

«Навчальна програма із зануренням у взаємозалежність та поради щодо впровадження». 

 

22.02.2024. Сесія 4

«Практикум з СЕЕН». 

 

До 29.02.2024. Самостійна робота. Виконання сертифікаційної роботи.

 

До 10.03.2024. Перевірка сертифікаціних робіт.

 

До 15.03.2024. Генерація сертифікатів про підвищення кваліфікації

 

Для отримання сертифікатів про підвищення кваліфікації є обов`язковим виконання трьох умов:

 • подання заявки на навчання на платформі EdWay;
 • присутність онлайн на більше ніж ⅔ занять;
 • успішне виконання самостійної та сертифікаційної роботи у визначені терміни.