Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Основи ненасильницього спілкування

Наша програма призначена для освітян ЗССО і має на меті поглиблене вивчення та впровадження принципів ненасильницького спілкування як основи ефективної комунікації.

Основи ненасильницього спілкування

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Благодійна організація «Благодійний фонд «Схід-СОС»

Розробники / розробниці програми:

Луцюк Олена Анатоліївна, практичний психолог вищої категорії.

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

  • Інше: Психологічна компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

  • очна

Види підвищення кваліфікації:

  • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

  • Асистент вчителя
  • Вихователь
  • Вчитель
  • Директор
  • Заступник директора

Перелік загальних компетентностей:

  • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Перелік професійних компетентностей:

  • Інше: Психологічна

 Телеграм канал Перейти за покликанням

Особливості та принципи ненасильницького спілкування як основи ефективної комунікації;

- Значення взаємоповаги та емпатії під час спілкування, необхідність екологічної комунікації;

-  Важливість взаємопідтримки, особливо в умовах війни та хронічного стресу;

- Удосконалення навичок емпатійного спілкування.

 

1. Підвищення ефективності спілкування з учнями та колегами:Вчителю буде легше встановлювати позитивні та продуктивні взаємини з учнями та колегами, демонструючи взаємоповагу, емпатію та розуміння їхніх потреб та почуттів.

2. Створення підтримуючого середовища в класі: Буде відомо, як створити атмосферу взаємопідтримки та сприяти збереженню позитивного клімату в класі, що особливо важливо у відповідь на стресові ситуації, такі як війна чи хронічний стрес.

3. Адаптація методик навчання до потреб здобувачів: Зручно використовувати емпатійне спілкування для індивідуалізації підходів до навчання, що дозволить краще відповідати потребам здобувачів та забезпечити їх успіх у навчанні.

4. Посилення взаємодії з батьками та опікунами: Вчителю буде легше спілкуватися з батьками та опікунами, демонструючи високий рівень емпатії та враховуючи їх погляди та потреби.