Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Google клас для початківців: створюємо дистанційний навчальний курс

Мета програми полягає в наданні учасникам необхідних навичок та знань для успішного створення й впровадження дистанційного навчального курсу за допомогою платформи Google Клас. Програма спрямована на ознайомлення з основними функціями та можливостями Google Класу, розгляд практичних прикладів створення змісту курсу, організації взаємодії зі студентами, оцінювання їхньої активності та успішності. Після завершення програми учасники матимуть достатні знання та вміння для створення та впровадження власного ефективного дистанційного навчального курсу на платформі Google Клас.

Google клас для початківців: створюємо дистанційний навчальний курс

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Благодійна організація «Благодійний фонд «Схід-СОС»

Розробники / розробниці програми:

Сокол Ірина Миколаївна - кандидатка педагогічних наук, доцентка, вчителька інформатики Комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів "Січовий колегіум" Запорізької обласної ради. Співавторка модельної програми “Робототехніка, 5-6 класи” Фіналістка Global Teacher Prize Ukraine -2022, в номінації “Вчитель-новатор” Авторка методичних посібників з робототехніки, квест-технології, сервісів Веб 2.0 тощо.

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • очна

Види підвищення кваліфікації:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вчителя
 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора
 • Педагог-організатор

Перелік загальних компетентностей:

 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Цифрова

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Можливості Google клас 
 • Розміщення навчального матеріалу 
 • Створення практичного завдання для учнів 
 • Перевірка робіт 
 • Повернення оцінок 
 • Запрошення учнів до дистанційного класу
 •  Основні помилки при створенні дистанційного курсу
   
 • Розуміння функцій та можливостей платформи Google Клас для створення та управління навчальним курсом.
 • Навички створення структурованого та змістовного курсу з використанням різноманітних інструментів Google Клас.
 • Здатність організовувати ефективну взаємодію зі студентами, використовуючи функції спільної роботи та обміну інформацією на платформі.
 • Вміння оцінювати активність студентів та їхню успішність за допомогою інструментів Google Клас.
 • Готовність до створення власного дистанційного навчального курсу та успішного впровадження його в навчальний процес.