Eng

ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА В УМОВАХ ОСВІТНІХ ЗМІН

Мета програми - розвиток професійних компетентностей педагогічних працівників та формування лідерських якостей, патнерської взаємодії, психологічної компетентності вчителя Нової української школи в умовах освітніх змін..

Подати заявку
ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА  В УМОВАХ ОСВІТНІХ ЗМІН
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Олена Володько
Розробники / розробниці програми: Володько Олена Миколаївна, магістр управління закладом освіти, вчитель вищої категорії, учитель-методист, учитель початкових класів, консультант КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників"
Особа (особи), які виконують програму:
Напрями підвищення кваліфікації:
  • формування професійних компетентностей галузевого спрямування, опанування новітніми виробничими технологіями, ознайомлення із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, станом і тенденціями розвитку галузі економіки, підприємства, організації та установи, вимогами до рівня кваліфікації працівників за відповідними професіями (для працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти)
Форма підвищення кваліфікації:
  • інституційна (дистанційна)
Види підвищення кваліфікації:
  • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Цільові авдиторії:
  • Вчитель
Перелік загальних компетентностей:
  • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку
Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:
  • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
Перелік професійних компетентностей:
  • Початкова школа
Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:
  • Б1. Психологічна компетентність

Мета програми - розвиток професійних компетентностей педагогічних працівників та формування лідерських якостей, патнерської взаємодії, психологічної компетентності вчителя Нової української школи в  умовах освітніх змін.. Розкрити особливості мотиваційно-потребнісної сфери особистості учнів, зазначивши провідні мотиви цього віку та їх динаміку. Розглядаючи розвиток самосвідомості здобувачів освіти, було зроблено акценти на формуванні важливих її складових: адекватної високої самооцінки та рефлексії - що виступають передумовою успішності й прагнення дитини до самореалізації. Також зазначено, що моральність сучасного учня молодшого шкільного віку теж має відмінності. Таким чином, побудований освітній процес з урахуванням сучасних вікових особливостей учнів сприятиме їхньому особистісному розвитку. 

Педагогічні працівники підвищать рівень професійної компетентності, лідерські якості, вміння працювати в конанді (тімбілдінг). Вчителі підвищать  рівень корпоративної соціальної відповідальності. А такж звернуть увагу на те, що педагогіка партнерства ґрунтується на психологічній компетентності педагога й зорієнтована на суттєве оновлення комунікації, взаємодію та співпрацю між усіма учасниками освітнього процесу, характеризується довірою, узгодженням цілей і цінностей, добровільністю, а також визнанням взаємної відповідальності сторін.