Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Підтримка і супровід учнівства на траєкторії особистісного зростання: компетенції СЕН-педагога

Зануритися в процес супроводу учнівства в межах Всеукраїнського державно-громадського проєкту «Освітня платформа «ПОВІР»; удосконалити навички застосування прийомів взаємодії з учнівством різних вікових категорій, з урахуванням особистих інтересів кожної дитини для підтримки їхньої мотивації; розширити знання щодо застосування методики проведення занять з СЕЕН; опрацювати практичні кейси на основі програми СЕЕН (Університет Еморі, США); підготувати освітянство до участі у проєкті в ролі СЕН-педагога.

Підтримка і супровід учнівства на траєкторії особистісного зростання: компетенції СЕН-педагога

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «ЕдКемп Україна»

Розробники / розробниці програми:

Команда Усеукраїнського державно-громадського проєкту «ОСВІТНЯ ПЛАТФОРМА «ПОВІР» у складі: Владислав Акименко, Оксана Дегтярьова, Людмила Кубатко, Олена Трибко.

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • Інше: тьюторські компетенції для підтримки і супроводу учнівства

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Лідерська компетентність
 • Організаційна компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Позашкільна освіта
 • Початкова школа
 • Інше: загальна середня освіта, менеджмент в освіті

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Д3. Рефлексивна компетентність

Модуль 7 «Підтримка і супровід учнівства на траєкторії особистісного зростання: компетенції СЕН-педагога»  

(20 годин)

 

Час проведення сесій – з 16.30 до 18.30

 

Зміст програми Кількість годин

Дата проведення

Початок 

о 16:30

Загальна кількістьАвдиторні години (онлайн)Самостійна робота

Понятійний апарат проєкту. 

Роль СЕН-педагога в супроводі учнівства. 

Вікові психолого-педагогічні особливості учнівства 7, 9 та 11 класів.

202118.03.2024

Етичні стандарти проєкту. 

Структура і зміст першої зустрічі з учнівством Віч-на-віч.

2120.03.2024
Практикум з СЕЕН. Відпрацювання проведення першої зустрічі Віч-на-віч.2122.03.2024

СЕЕН-компонент — ядро віч-на-віч.

Формувальне оцінювання розвитку соціально-емоційних навичок 

2125.03.2024

Моделювання структури та змісту циклу віч-на-віч. 

Технологія постановки цілей та мотивація їх досягнення. Основи тайм-менеджменту.

Робота над змістом віч-на віч відповідно до тематичного плану занять.

2127.03.2024
Практикум з СЕЕН. Робота з технологічною картою СЕН-педагога. 2129.03.2024
Сертифікаційна робота  229.03-05.04.2024

СЕРТИФІКАЦІЯ (2 години)

 

Виконання творчого завдання за змістом програми. Заповнення форми зворотного зв’язку.

 

учасники й учасниці зануряться у процес супроводу учнівства в межах Усеукраїнського державно-громадського проєкту «Освітня платформа «ПОВІР»; удосконалять навички щодо застосування прийомів взаємодії з учнівством різних вікових категорій, з урахуванням особистих інтересів кожної дитини для підтримки їхньої мотивації; розширять знання щодо застосування методики проведення занять з СЕЕН; опрацюють практичні кейси на основі програми СЕЕН (Університет Еморі, США); ознайомляться з роллю СЕН-педагога в проєкті.