Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Особлива сесія від EdCamp Ukraine: організація і проведення у спільноті для професійного зростання педагогів

Сформувати цілісне уявлення про організацію і проведення особливої сесії EdCamp Ukraine хвилі регіональних (не)конференцій міні-EdCamp за програмою «EdCamp in a Box 8.0. Повірмо. Перемагаймо. Підтримуймо»; підготувати освітян до використання запропонованих вправ, завдань, практик в освітньому процесі; здійснити апробацію запропонованих методичних матеріалів до особливої сесії «Повірмо, підтримуймо, перемагаймо: як створити спільноту, що є стійкою».

Особлива сесія від EdCamp Ukraine: організація і проведення у спільноті для професійного зростання педагогів

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

EdCamp-in-a-box

Розробники / розробниці програми:

ГО «ЕдКемп Україна»

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Емоційно-етична компетентність
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Лідерська компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Фінансова грамотність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Управлінська

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • В1. Інклюзивна компетентність
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність

Зміст програми підвищення кваліфікації передбачає:

 1. Опрацювання матеріалів особливої сесії і конструювання сесії для потреб спільноти.
 2. Організація і проведення особливої сесії у спільноті для професійного зростання педагогів у період з квітня до вересня 2024.
 3. Звітування за участь в ініціативі до 01.09.2024.

Учасниці/-ки вдосконалять навички командної взаємодії та управління процесами, отримають методичну підтримку «peer-to-peer» (рівний рівному) у розвитку загальних і управлінських компетентностей та в побудові індивідуальної траєкторії професійного розвитку в концепції навчання впродовж життя, у створенні безпечного, недискримінаційного та інклюзивного освітнього середовища, плануванні та організації освітнього процесу в карантинних та післякарантинних умовах, в умовах військового часу та після завершення військових дій; покращать навички публічних виступів та самопрезентації, критичного та системного мислення, інформаційної та фінансової грамотності, ефективної комунікації та співпраці.

За результатами проходження програми підвищення кваліфікації «Особлива сесія від EdCamp Ukraine: організація і проведення у спільноті для професійного зростання педагогів» EdCamp Ukraine видає сертифікат про підвищення кваліфікації.


Умовою сертифікації є обов'язкове виконання підсумкової рефлексивної форми за покликанням Перейти за покликанням . Для успішної сертифікації достатньо набрати 75 % правильних відповідей.


Сертифікаційні роботи виконуються до 23:59 01.09.2024.

За умови своєчасного й успішного виконання умов сертифікації учасники/-иці отримують сертифікати про підвищення кваліфікації до 01.10.2024.
Згенеровані на платформі сертифікати автоматично розміщуються й зберігаються в Кабінеті професійного зростання – розділ Мої можливості – вкладка Завершено.

Сертифікати НЕ надсилаються електронною поштою.

Реєстр виданих сертифікатів про підвищення кваліфікації за програмою «Особлива сесія від EdCamp Ukraine: організація і проведення у спільноті для професійного зростання педагогів» Перейти за покликанням не пізніше ніж через 15 календарних днів з дня події та із зазначенням інформації, визначеної Постановою КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800.