Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Використання різних віртуальних дошок в освітній діяльності

Мета програми полягає полягає в забезпеченні інтерактивного навчання, сприяючи підвищенню зацікавленості учнів в освітньому процесі. Ці технології сприяють створенню динамічного середовища, де здобувачі можуть взаємодіяти, співпрацювати та використовувати різноманітні методи навчання. Використання віртуальних дошок також сприяє розвитку критичного мислення, творчих навичок та проблемного підходу до вирішення завдань. Крім того, це дозволяє вчителям ефективно відстежувати прогрес учнів та індивідуалізувати навчальний процес з урахуванням потреб кожного здобувача.

Використання різних віртуальних дошок в освітній діяльності

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Благодійна організація «Благодійний фонд «Схід-СОС»

Розробники / розробниці програми:

Сокол Ірина Миколаївна - кандидатка педагогічних наук, доцентка, вчителька інформатики Комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів "Січовий колегіум" Запорізької обласної ради. Співавторка модельної програми “Робототехніка, 5-6 класи” Фіналістка Global Teacher Prize Ukraine -2022, в номінації “Вчитель-новатор” Авторка методичних посібників з робототехніки, квест-технології, сервісів Веб 2.0 тощо.

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • очна

Види підвищення кваліфікації:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вчителя
 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора
 • Педагог-організатор

Перелік загальних компетентностей:

 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Цифрова

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Ідеї використання дошки Jamboard  
 • Оновлена дошка Padlet 
 • Віртуальні дошки сервісу Canva
 •  Інші приклади віртуальних дошок 

   
 • Підвищення залученості: Використання різноманітних віртуальних дошок, таких як Jamboard, оновлена дошка Padlet, віртуальні дошки сервісу Canva та інші, сприятиме залученню учнів до активної участі в навчальному процесі через використання інтерактивних елементів та спільну роботу.
 • Покращення співпраці та комунікації: Віртуальні дошки надають можливість спільної роботи над проєктами, обміну ідеями та здійснення спілкування між учнями та вчителем в дистанційному форматі.
 • Розвиток творчих навичок: Використання віртуальних дошок різних типів дозволить учням розкрити свій творчий потенціал, створюючи інтерактивні презентації, колажі, мапи думок тощо за допомогою доступних інструментів.
 • Підвищення рівня засвоєння матеріалу: Використання різних візуальних та інтерактивних елементів на віртуальних дошках сприятиме кращому запам'ятовуванню та розумінню навчального матеріалу через використання різноманітних методів представлення інформації.