Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Вебінар "Canva для вчителя"

Прокачати свої уміння та навички у розробці 🔥 Презентацій 🐕 Інтерактивних ігор 🌷Як створити ігри "З'єднай крапочки та доповни малюнок", "Домалюй тваринку по клітинках"

Вебінар "Canva для вчителя"

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

ФОП Семененко Аліна Володимирівна

Розробники / розробниці програми:

Семененко Аліна Володимирівна

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вихователя
 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора
 • Культорганізатор
 • Педагог-організатор
 • Практичний психолог

Перелік загальних компетентностей:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Біологія
 • Географія
 • Громадянська освіта
 • Зарубіжна література
 • Історія
 • Математика

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі

Супровід ведеться у телеграм-каналі 

Що вивчатимемо? 
Перейти за покликанням " alt="🔥"> Презентації 
Перейти за покликанням " alt="🐕"> Інтерактивні ігри 
Перейти за покликанням " alt="🎁">Різні нові фішечки 
Перейти за покликанням " alt="🌷">Як розробити ігри "З'єднай крапочки та доповни малюнок", "Домалюй тваринку по клітинках" 
Перейти за покликанням " alt="📱">Як зробити заставку до відео? 
Та багато іншого 

Навчитесь  створювати презентації та інтератктивні ігри, заставки до відео, ігри "З'єднай крапочки та доповни малюнок", "Домалюй тваринку по клітинках"