Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Онлайн-тренінг «Організація командної роботи в онлайн-просторі»

Мета - сформувати в учителів навички командної роботи в онлайн-середовищі.

Онлайн-тренінг «Організація командної роботи в онлайн-просторі»

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Центр мовної та цифрової освіти "Школа успіху"

Розробники / розробниці програми:

Освітній центр "Школа успіху" (спікерка - Тетяна Бутурлим)

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вихователь
 • Вчитель
 • Заступник директора

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: педагогічні працівники усіх категорій

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність

Індивідуальні консультації.

Форми та засоби командної роботи в онлайн-середовищі, техніки неконфліктного спілкування.

Слухач / слухачка освіти знає особливості роботи з гугл-додатками; розуміє методичні аспекти організації командної роботи в онлайн-середовищі; володіє техніками неконфліктного спілкування, будує взаємини з колегами на засадах толерантності; уміє реалізувати інноваційний підхід у процесі колективної роботи в онлайн-просторі.

Після вебінару учасники мають виконати онлайн-тест, що складається з 5 питань.

10 жовтня  2021 р.

Отримання сертифіката.