Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Педагогіка партнерства і ефективна комунікація

Опанувати підходи і принципи педагогіки партнерства. Оволодіння коучинговими інструментами і технологіями для побудови ефективної комунікації на принципах рівності, партнерства, довіри. Розвиток навичок створення комфортного, позитивного, розвиваючого середовища для всіх учасників освітнього процесу. Розширення можливостей освітян для професійного і особистісного зростання.

Педагогіка партнерства і ефективна комунікація

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «ЕдКемп Україна»

Розробники / розробниці програми:

Кубатко Людмила Іванівна, авторка програми підвищення кваліфікації, учителька української мови і літератури, спеціаліст вищої категорії, Відмінник освіти України, експертка в організації та реалізації проєктів та програм у сфері неформальної освіти, професійна коучиня, фасилітаторка СЕЕН.

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • Інше: коучингові компетенції у викладацькій діяльності

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Дошкільна освіта
 • Позашкільна освіта
 • Початкова школа
 • Інше: загальна середня освіта, менеджмент в освіті

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Модуль 5 «Педагогіка партнерства і ефективна комунікація» (16 годин)

 

Час проведення сесій – з 16.00 до 17.30

 

Зміст програми Кількість годин

Дата проведення

Початок 

о 16:30

Загальна кількістьАвдиторні години (онлайн)Самостійна робота
Коучингові інструменти і технології для ефективної комунікації. Коучкомпетентний педагог. Коучингові компетентності для ефективної комунікації.162 02.04.2024
Використання різних форм комунікації в освітньому процесі. Створення середовища для ефективної комунікації. Довіра. Партнерство. Емпатія. Цінності.2 04.04.2024
Створення домовленостей в освітньому процесі. Мета і очікуваний результат навчання. Маленькі і великі цілі. Усвідомлення мети і кінцевого результату.2 09.04.2024
Запитання як основний інструмент комунікації. Класифікація запитань. Закриті і відкриті запитання. Сильні запитання.2 11.04.2024
Активне слухання. Пряма мова і зворотний зв'язок. Правила формування прямої мови та зворотного зв'язку.2 15.05.2024
Створення позитивного середовища через комунікацію. Метафора як інструмент усвідомленості. Мовні маркери.2 16.05.2024
Сертифікаційна робота   4

до 

27.05.2024

 

СЕРТИФІКАЦІЯ (4 години)

 

Виконання творчого завдання за змістом програми. Заповнення форми зворотного зв’язку.

 

учасники та учасниці розширять знання щодо педагогіки партнерства та коучингового підходу в  освітній діяльності; сформують та вдосконалять уміння створювати умови для ефективної комунікації та результативної взаємодії в професійній діяльності та у власному житті; опанують практичні кейси щодо прямої мови та зворотного звʼязку, сильних питань, використання метафор; удосконалять уміння щодо налагодження партнерських стосунків з колегами, батьківством, учнівством.

Покликання на відеозаписи сесій та матеріали занять публікуються у закритому телеграм-каналі ПОВІР. Інфодошка.