Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

ПОВІР: інклюзія не ілюзія

Формування фахових компетентностей у тренерської когорти та СЕН-педагогів Усеукраїнського державно-громадського проєкту «ОСВІТНЯ ПЛАТФОРМА "ПОВІР"», необхідних для створення безпечного інклюзивного онлайн-простору в межах викладацької діяльності; ознайомлення з нормативно-правовою базою з питань інклюзивної освіти; формування здатності створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища; ознайомлення з основними засадами SEB-підходу; надання практичних рекомендації щодо алгоритмів роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

ПОВІР: інклюзія не ілюзія

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «ЕдКемп Україна»

Розробники / розробниці програми:

Громадська організація «ЕдКемп Україна», «IIF- International Inclusion Foundation»

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • Здоров’язбережувальна компетентність
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Освітяни й освітянки будь-якого фаху

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • В1. Інклюзивна компетентність
 • В1.1. Здатність створювати умови, що забезпечують функціонування інклюзивного освітнього середовища
 • В1.2. Здатність до педагогічної підтримки осіб з особливими освітніми потребами
 • В2.1. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього процесу
   
1

Вступ до теми.  Що таке інклюзія і що таке інклюзивний освітній простір?

Інклюзія в освіті, учасники освітнього процесу і їхні ролі. 

Інтеграція і її зв'язок з інклюзією.

Інклюзивний підхід і недискримінація: спільне і відмінне.

Недискримінаційна мова і як правильно говорити.

17 квітня 17:00 

2 години з перервою

2

Сенсорні особливості, емоційні особливості, поведінкові особливості. 

Що робити, якщо я бачу, я чую, я знаю, відчуваю?

19 квітня 17:00 

2 години з перервою

3

Асистивні цифрові технології при роботі з дітьми з ООП:

- Що таке асистивні цифрові технології?

   - Які можливості вони відкривають для дітей з особливими освітніми потребами?

   - Як обрати відповідні технології для конкретної ситуації?

   - Як інтегрувати їх у навчальний процес для досягнення кращих результатів?

22 квітня 17:00 

2 години з перервою

 Самостійна робота. Сертифікація

3 години

до 02.05.2024

Учасниці/-ки удосконалять  фахові компетентності щодо створення безпечного інклюзивного онлайн-простору; поглиблять знання щодо особливостей організації освітнього процесу та життєдіяльності дітей з особливими потребами в умовах сьогодення; ознайомляться з основними засадами СЕП-підходу; набудуть вмінь та навичок щодо створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища; отримають практичні рекомендації щодо алгоритмів роботи з дітьми з ООП.

Експертки/-ти:

 • Ганна Єфімцева. Методистка ГО «ЕдКемп Україна», психологиня (Україна).
 • Марина Крісов. Педагогічна консультантка, фахівчиня з питань інклюзії, співзасновниця інклюзивної освітньої студії «Studio ¾» (Тель-Авив), CEO «IIF - International Inclusion Foundation», керівниця освітніх програм «The association for assistance and inclusion of refugee families with special needs» (Ізраїль).
 • Наталія Івашура. Керівниця БФ «Квіти життя», викладачка викладачка кафедри спеціальної педагогіки і психології та інклюзивної освіти Харківської гуманітарно-педагогічної академії, членкиня ГО «Українська асоціація корекційних педагогів» (Україна).

Сертифікація (до 02.05.2024): 

 • основна умова сертифікації – присутність онлайн на заняттях (щонайменше 2 із 3 / перегляд відео);
 • успішне виконання сертифікаційної роботи (тест із 10 запитань з вибором однієї правильної відповіді) — 70% правильних відповідей.

Перевірка сертифікаціних робіт та генерація сертифікатів — до 17.05.2024.