Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Штучний інтелект VS людина: кому довірити створення та проведення уроку?

Мета навчального тренінгу для освітян, що включає в себе активності, такі як огляд ресурсів, розробка уроків, групова практика та рефлексивні ігри, полягає у поглибленні знань та обговоренні різних аспектів штучного інтелекту та його впливу на суспільство серед учасників. Ці активності сприяють розвитку критичного мислення, аналітичних навичок. Крім того, вони допомагають освітянам навчитися раціонально оцінювати інформацію та приймати обґрунтовані рішення щодо використання штучного інтелекту в сучасному світі.

Штучний інтелект VS людина: кому довірити створення та проведення уроку?

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Благодійна організація «Благодійний фонд «Схід-СОС»

Розробники / розробниці програми:

Дмитро Тельпіс. Учитель української мови. Тьютор у проєкті Навчай для України «Освітній СУП». Ментор у проєкті з розвитку цифрових компетентностей «Girls4Tech». Запрошений лектор Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Аспірант кафедри прикладної лінгвістики.

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • очна

Види підвищення кваліфікації:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вчителя
 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора
 • Педагог-організатор

Перелік загальних компетентностей:

 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Цифрова

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність

 Робота в групах. Визначення унікальних якостей та можливостей вчителя,

які неперевершені штучним інтелектом та навпаки. Дискусія про те, як вчителі

можуть комбінувати свої навички з можливостями штучного інтелекту для

покращення навчання. Практичні приклади та демонстрація інструментів, які використовують

штучний інтелект для створення уроків та вправ. Використання чату GPT. Способи

налаштування його алгоритмів. Практикум з реєстрації та використання.

 Використання ШІ Gimini для створення структури уроків. Практикум з

реєстрації та використання. Перекладач Deepl.

 ШІ для створення зображень. Практикум з реєстрації та використання.

Canva. Craiyon. Fotor AI Image Generator.

ШІ для створення завдань. Практикум з реєстрації та використання. ШІ для створення презентацій. Практикум з реєстрації та використання.

Tome. Gamma. Prezi.

 «Штучний інтелект на заміні вчителя». ШІ на «На урок». Групове завдання.

Створіть урок лише за допомогою ШІ.

 Рефлексія. Дискусія про етичність використання ШІ.

 • Глибше розуміння штучного інтелекту та його впливу на суспільство.
 • Оволодіння навичками критичного мислення та аналізу інформації про штучний інтелект.
 • Вміння оцінювати та використовувати надійні ресурси для навчання освітян.
 • Розробка ефективних методів викладання з використанням штучного інтелекту.
 • Здатність швидко створювати навчальні матеріали за допомогою штучного інтелекту.