Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Магістральний міні-EdCamp Kryvyi Rih Lyceum 129 "Освіта у місті довжиною в життя: партнерство заради майбутнього України"

Залучення учителів ліцею та міста у якості спікерів; формування активної партнерської спільноти для обміну досвідом, щоб ефективно утілювати продуктивні ідеї в освітньому процесі; надання спільноті інструментів для співпраці та плідної комунікації; мотивація вчительства до розвитку; формування компетенції щодо побудови партнерської взаємодії суб'єктів освітнього процесу на рівні освітнього закладу, батьківської спільноти, ГО, громади.

Магістральний міні-EdCamp Kryvyi Rih Lyceum 129 "Освіта у місті довжиною в життя: партнерство заради майбутнього України"

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

EdCamp-in-a-box

Розробники / розробниці програми:

ГО «ЕдКемп Україна» за підтримки USAID та PACT.

Напрями підвищення кваліфікації:

  • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
  • емоційно-етична компетентність
  • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
  • мовленнєва, комунікаційна компетентність
  • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
  • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)

Форма підвищення кваліфікації:

  • очна

Види підвищення кваліфікації:

  • Інше: (не)конференція у форматі EdCamp

Цільові авдиторії:

  • Усі

Перелік загальних компетентностей:

  • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівних прав і можливостей
  • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями прав людини
  • Емоційно-етична компетентність
  • Забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
  • Здоров’язбережувальна компетентність
  • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
  • Інноваційна компетентність
  • Інформаційно-комунікаційна компетентність
  • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
  • Лідерська компетентність
  • Навчання впродовж життя
  • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
  • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку
  • Розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
  • Соціально-емоційна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

  • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
  • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

  • Інше: Емоційно-етична, управлінська, здоров’язбережувальна, інформаційно-комунікаційна, громадянська та соціальні фахові компетентності.

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

  • А2. Предметно-методична компетентність
  • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
  • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
  • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
  • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
  • Б1. Психологічна компетентність
  • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
  • Б2. Емоційно-етична компетентність
  • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами
  • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
  • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
  • В1. Інклюзивна компетентність
  • В2. Здоров’язбережувальна компетентність
  • Д1. Інноваційна компетентність
  • Д2. Здатність до навчання впродовж життя

Зміст програми підвищення кваліфікації «Магістральний міні-EdCamp Kryvyi Rih Lyceum 129 "Освіта у місті довжиною в життя: партнерство заради майбутнього України"» передбачає проведення сесій в інноваційному форматі професійного розвитку «рівний-рівному», на яких підніматимуться питання освіти в умовах надзвичайних ситуацій, реагування освітян на надзвичайну ситуацію внаслідок війни росії проти України. 

(Не)конференція включає обовʼязкові елементи у програмі:

  • учительські сесіії;
  • експертні сесії;
  • особливу сесію від EdCamp;
  • панельна дискусія.

Подія проводиться  26.04.2024 з 08:00 до 17.00.

Розклад події у PDF-форматі дивіться у розділі «Важливі документи». 

Учасниці/-ки отримають методичну підтримку «peer-to-peer» (рівний рівному) у розвитку загальних і управлінських компетентностей та в побудові індивідуальної траєкторії професійного розвитку в концепції навчання впродовж життя, у створенні безпечного, недискримінаційного та інклюзивного освітнього середовища, плануванні та організації освітнього процесу в умовах воєнного і повоєнного стану; покращать навички фізичної та емоційної стійкості, публічних виступів та самопрезентації, критичного та системного мислення, інформаційної грамотності, ефективної комунікації та співпраці.

За результатами проходження програми підвищення кваліфікації  «Магістральний міні-EdCamp Kryvyi Rih Lyceum 129 "Освіта у місті довжиною в життя: партнерство заради майбутнього України"» ГО «ЕдКемп Україна» видає сертифікат про підвищення кваліфікації.

Умовою сертифікації є обов'язкове виконання підсумкової рефлексивної форми упродовж 5 КАЛЕНДАРНИХ ДНІВ після проведення міні-EdCamp'у, в якому Ви взяли участь за покликанням Перейти за покликанням . Для успішної сертифікації достатньо набрати 75 % правильних відповідей.


Сертифікаційні роботи виконуються до 23:59 01.05.2024 року.
За умови своєчасного й успішного виконання умов сертифікації учасники/-иці отримують сертифікати про підвищення кваліфікації до 16.05.2024.
Згенеровані на платформі сертифікати автоматично розміщуються й зберігаються в Кабінеті професійного зростання – розділ Мої можливості – вкладка Завершено.
Сертифікати НЕ надсилаються електронною поштою.

Реєстр виданих сертифікатів про підвищення кваліфікації за програмою «Магістральний міні-EdCamp Kryvyi Rih Lyceum 129 "Освіта у місті довжиною в життя: партнерство заради майбутнього України"» Перейти за покликанням не пізніше ніж через 15 календарних днів з дня події та із зазначенням інформації, визначеної Постановою КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800.