Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Курс підвищення кваліфікації керівників закладів загальної середньої освіти з питань формування та розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Ознайомити керівників закладів загальної середньої освіти з основними засадами формування та розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти, самооцінювання освітніх та управлінських процесів закладу освіти.

Курс підвищення кваліфікації керівників закладів загальної середньої освіти з питань формування та розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Розробники / розробниці програми:

Державна служба якості освіти України

Напрями підвищення кваліфікації:

 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)

Форма підвищення кваліфікації:

 • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Директор
 • Заступник директора
 • Керівник

Перелік загальних компетентностей:

 • Розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Управлінська

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність

Зустрічі будуть проходити у форматі зум конференцій та платформі Google Classroom

НА ЦЬОМУ КУРСІ ВИ:

 • дізнаєтеся, чому школа є освітньою системою; від чого залежить якість освіти та якість освітньої діяльності; як відбувається інституційний аудит та чи варто до нього готуватися; як забезпечити якість освітньої діяльності за чотирма напрямами: управлінські процеси, освітнє середовище, педагогічні працівники, система оцінювання;
 • навчитеся розробляти Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти; проводити самооцінювання освітніх та управлінських процесів у закладі; добирати методи та інструменти для самооцінювання напрямів освітньої діяльності; розробляти освітню програму закладу;
 • отримаєте поради, як звітувати про результати самооцінювання; як розробити власну освітню програму і створити власний навчальний план на основі типового; як керівнику перейти від адміністрування до стратегічного управління; як створити мотивуюче до навчання середовище.

ЦЕЙ КУРС БУДЕ ЦІКАВИЙ:

 • керівникам закладів загальної середньої освіти та їхнім заступникам;
 • студентам, що здобувають освіту в галузі педагогічних наук;
 • всім, хто переймається проблемами сучасної освіти.
МодульТема заняттяКількість годинВикладач
Всьогоу тому числі
ЛекціїПрактичніСамостійна робота

1.        Державна

політика щодо забезпечення якості освіти

Нормативно-правові документи з питань створення і розбудови системи забезпечення якості освіти11  Рябуха А.П.
Мета,        складові        та особливості функціонування системи забезпечення якості освіти11  Рябуха А.П.

Взаємозв’язок внутрішньої і зовнішньої системи забезпечення якості освіти.

Інституційний аудит

11  Рябуха А.П.

2. Формування та           розбудова

внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Рекомендації щодо формування та розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у ЗЗСО («Абетка для директора»)3111Юшко Н.В.
Самооцінювання освітніх та управлінських процесів ЗЗСО. Планування/визначення шляхів удосконалення. Збір інформації (вивчення документації, опитування, спостереження)5221Юшко Н.В.
Використання результатів самооцінювання для визначення шляхів удосконалення діяльності ЗЗСО3111Юшко Н.В.
3. Напрями самооцінюванн я якості освітньої діяльності

Освітнє середовище закладу освіти

Оцінювання освітнього середовища: критерії, методи та інструментарій збору інформації, що використовуються для проведення самооцінювання

211 Корнієнко І.М.

Заняття будуть проводитись по мірі комплектування груп