Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Внутрішній моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти ( для педагогів Сумської області)

Навчальний курс спрямований на удосконалення компетентностей керівників закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти з питань проведення внутрішнього моніторингу якості освіти та освітньої діяльності.

Внутрішній моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти ( для педагогів Сумської області)

Розробники / розробниці програми:

Фахівці управління Державної служби якості освіти у Сумській області Рябуха Алла Петрівна - начальник управління Шульчевська Світлана Єгорівна - начальник відділу взаємодії з органами управління освітою, моніторингу та позапланових перевірок управління Служби Білан Анна Олександрівна, Коломієць Любов Миколаївна - головні спеціалісти відділу взаємодії з органами управління освітою, моніторингу та позапланових перевірок управління Служби

Напрями підвищення кваліфікації:

 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Директор
 • Завідувач
 • Заступник директора
 • Заступник завідувача
 • Методист

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Лідерська компетентність
 • Організаційна компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Прогностична компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Управлінські компетентності:організаційна, оцінювально-аналітична; професійні компетентності: нормативно-правова, емоційно-етична, інклюзивна, здоров’язбережувальна, інноваційна, інформаційно-цифрова

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність

Після завершення курсу наші слухачі отримують:

 • сертифікат про підвищення кваліфікації;
 • файли з додатковими матеріалами;
 • можливість звернутися до експерток/-тів нашої команди із запитом на консультацію.

Навчальний курс присвячений нормативно-правовому супроводу формування внутрішньої системи якості освіти  й механізму підготовки та проведення моніторингу якості освіти та освітньої діяльності (далі - моніторинг) у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти незалежно від їх підпорядкування, типу й форми власності, інших суб’єктах освітньої діяльності, які забезпечують здобуття дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти (далі - заклади освіти).

Підвищення кваліфікації керівників закладів  дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти передбачає вдосконалення знань щодо механізмів, методів збору інформації та інструментів, які використовуються під час моніторингових процедур  у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти освіти та технологіям впровадження моніторингових досліджень відповідно до Порядку проведення моніторингу (Наказ Міністерства освіти і науки України 16 січня 2020 року № 54)

- Оволодіння нормативно-правовою базою щодо підготовки та проведення моніторингу якості освіти та освітньої діяльності (далі - моніторинг) у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та самоаналізу забезпечення внутрішньої системи якості освіти у закладі освіти ;
- вміння застосовувати методи збору інформації та інструментів для проведення моніторингу та
самоаналізу освітніх і управлінських процесів у закладі загальної середньої освіти;
- здатність впроваджувати набуті знання та вміння для підвищення якості освіти у закладі освіти;

-створення власної програми проведення  моніторингу у закладі освіти.

Для отримання сертифіката про підвищення кваліфікації учасникам/учасницям вебінару потрібно пройти підсумкове тестування та скласти  програму проведення моніторингу у закладі освіти