Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Схема-терапія

Метою курсу є допомогти учаснику в задоволенні емоційних потреб і "схеми зцілення" - розвитком здорових моделей функціонування. Інформація, що міститься в онлайн-курсі "Схема - терапія", допоможе учаснику розібратися в собі, а також окреслити варіанти подолання труднощів.

Схема-терапія

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Центр Персонального Розвитку у Вроцлаві

Розробники / розробниці програми:

Курс розроблений фахівцями з Центру Персонального Розвитку

Напрями підвищення кваліфікації:

 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вчитель
 • Логопед
 • Педагог-організатор
 • Практичний психолог
 • Психолог

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями добробуту та здорового способу життя
 • Емоційно-етична компетентність
 • Здоров’язбережувальна компетентність
 • Навчання впродовж життя

Перелік професійних компетентностей:

 • Позашкільна освіта
 • Інше: Психологія

Список модулів:

 • Модуль 1: Що таке схеми? Теоретичне підґрунтя
 • Модуль 2: Перебіг терапії – діагностування та оцінка схем
 • Модуль 3: Перебіг терапії – техніки, що застосовуються на фазі змін
 • Модуль 4: Частки схем – характеристика і терапевтична робота
 • Модуль 5: Використання схема-терапії в лікуванні межового розладу особистості

Під час курсу ви отримаєте знання в галузі:

 • розуміння механізмів роботи схем;
 • діагностика незадоволених емоційних потреб;
 • оцінка схем;
 • розпізнавання дезадаптивних стилів роботи зі схемами;
 • техніки схема - терапії в лікуванні, зокрема, пограничного розладу особистості та нарцисичного розладу особистості.