Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

WOW маратон

мета маратону обмінятись актуальними учительськими ідеями, продемонструвати, що кожен педагог має досвід, який може бути корисним іншим

WOW маратон

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

ФОП Закурдаєва Ірина Миколаївна

Розробники / розробниці програми:

ФОП Закурдаєва Ірина Миколаївна

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Лідерська компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Підприємницька компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Біологія
 • Математика
 • Початкова школа
 • Українська мова

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя

22.04

Вебінар “Розмовний клуб - мастхев для вчителів усіх предметів”. 

23.04

активності у чаті учасників з використанням карткових ігор

відеогайд “Як адаптувати карткові настільні ігри на уроках різного формату?”

24.04

Вебінар “10 сервісів для успішного уроку”

25.04

обмін ідеями в кабінеті учасників щодо використання Canva на уроці

4 відеоуроки “Перші кроки в Canva”

26.04

Вебінар “Успішне репетиторство: секрети і лайфхаки”

27.07

Вебінар “Як педагогу монетизувати свій досвід”

Після маратону колеги дізнаються:

 • як і навіщо використовувати формат розмовного клубу вчителю-предметнику і класному керівнику
 • сервіси, які допоможуть зробити уроки учителя більш цікавими та ефективними, Canva як конструктор уроку
 • як організувати роботу репетитора
 • можливості для педагогів, як ще монетизувати свій досвід