Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Вебінар "Радість від читання або інструменти ефективного залучення учнів на уроках літератури"

Розвиток професійних та інформаційно-цифрових компетентностей освітян.

Вебінар "Радість від читання або інструменти ефективного залучення учнів на уроках літератури"

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

ФОП Базильська Надія Михайлівна

Розробники / розробниці програми:

ФОП Надія Михайлівна Базильська

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Навчання впродовж життя
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Зарубіжна література
 • Українська література

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси

1) Мотивація на уроках літератури

2) Засоби залучення учнів на уроках літератури

3) Творчий зошит – незамінний помічник учителя.

4) Штучний інтелект в освіті: особливості та переваги.

 1. учасник/учасниця ознайомилися з методичними інструментами щодо мотивації учнівства на уроках літератури; 
 2. розвинули потребу у вдосконаленні професійної майстерності, 
 3. усвідомлюють важливість використання різних форм роботи на уроці літератури, 
 4. уміють створювати дидактичні матеріали, працювати з нейромережами, перетворювати звичайний урок на віртуальну подорож, гру, мандрівку чи квест.

Базильська Надія Михайлівна

Учителька, поетка, співавторка підручників із зарубіжної літератури, інтегрованого курсу літератури, посібників з української мови та літератури, авторка та ведуча вебінарів для освітян України, авторка творчих зошитів, адміністраторка фб-спільноти «Літературний сад».

Пропоную співпрацю щодо підвищення професійної кваліфікації педпрацівників Вашого закладу та запрошую відвідати мої вебінари. Для детальної інформації звертайтеся у приватні повідомлення.