Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Documents on advanced training

Certificate background
Subject of advanced training Громадська організація «Освіта без умов»
Сертифікат про підвищення кваліфікації
receives
Шустова Марія
as evidence of successful completion program підвищення кваліфікації
on the topic «Ресурсна підтримка освітянської спільноти в умовах воєнного стану»
Артем Олегович ДУДКА Голова громадської організації «Освіта без умов»
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Document account: 0210-00381-2022-05632 Published on the National Platform of Opportunities
of professional development of pedagogical workers "EdWay"
https://edway.in.ua/uk/mpk/381/detail/
  • Qualification form: інституційна (дистанційна).
  • Qualification type: практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Volume in hours: 6.00
  • Volume in ECTS loans: 0.20
  • Main train directions: використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку, емоційно-етична компетентність, розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій), формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту».
  • Achieved results: удосконалив/удосконалила знання, вміння та навички організовувати якісний освітній процес в умовах воєнного стану; може вирішувати проблемніпитання, які трапляються на шляху організації освітнього процесу в умовах воєнного стану та карантину; поширює закордонний досвід з організації освітнього процесу та використовує його у своїй педагогічній діяльності; організовує освітній процес в закладі освіти за принципами комплексного формування ключових компетентностей та наскрізних умінь.
  • Date of issue: June 30, 2022
Document account: 0210-00381-2022-05632 Published on the National Platform of Opportunities
of professional development of pedagogical workers "EdWay"