Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Ресурсна підтримка освітянської спільноти в умовах воєнного стану

Удосконалювати знання, вміння та навички організовувати якісний освітній процес в умовах воєнного стану; вирішення проблемних питань, які трапляються на шляху організації освітнього процесу в умовах воєнного стану та карантину; поширювати закордонний досвід з організації освітнього процесу та використовувати його у своїй педагогічній діяльності; організовувати освітній процес в закладі освіти за принципами комплексного формування ключових компетентностей та наскрізних умінь.

Ресурсна підтримка освітянської спільноти в умовах воєнного стану

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «Освіта без умов»

Розробники / розробниці програми:

Громадська організації «Освіта без умов»

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • емоційно-етична компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівних прав і можливостей
 • Емоційно-етична компетентність
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: педагогічні працівники ЗДО, ЗССО та ЗВО

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності
 • Г1.1. Здатність прогнозувати результати освітнього процесу
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г2.1. Здатність організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Г3.1. Здатність здійснювати оцінювання результатів навчання учнів
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя
 • Д2.2. Здатність взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, супервізії тощо)
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби
 • Учасникам надаються матеріали курсу (записи вебінарів, презентації та додаткові матеріали);
 • Подальші БЕЗКОШТОВНІ консультації від спікерів курсу та/або спеціалістів ГО «Освіта без умов та її партнерів;
 • Залучення учасників до БЕЗКОШТОВНИХ програм підвищення кваліфікації ГО «Освіта без умов»;
 • Надається можливість висвітлити власний досвід з впровадження сучасних освітніх технологій в ГО «Освіта без умов»

Ресурсні зустрічі направлені на створення якісної організації освітнього процесу в умовах воєнного стану

 • удосконалив (-ла) знання, вміння та навички організовувати якісний освітній процес в умовах воєнного стану; 
 • ров'язує проблемні питання, які трапляються на шляху організації освітнього процесу в умовах воєнного стану та карантину засобами підтримки від освітян; 
 • використовує закордонний досвід з організації освітнього процесу у своїй педагогічній діяльності; 
 • організовує освітній процес в закладі освіти за принципами комплексного формування ключових компетентностей та наскрізних умінь.
 • Учаснику/учасниці необхідно заповнити реєстраційну форму Перейти за покликанням  та подати заявку на НПМ EdWay
 • Зустрічі проходять на платформі відеоконференцій Zoom, яку необхідно мати на стаціонарному комп'ютері або ноутбуці та транслюються на платформі YouTube на каналі Організації Перейти за покликанням ;
 • Під час відеозустрічей заходити під васним прізвищем та ім'ям;
 • Для отримання документу про підвищення кваліфікації необхідно пройти сертифікацію.
Назва ресурсної зустрічіВидКількість годинДата та час реалізаціїВиконавець
1Організація освітнього процесу дітей ВПО: кращі практики Вебінар1

20.05.22

18 год 00 хв

О. Гуменюк

А. Ткачук

І. Нащубська

В. Черномазюк

2Безпека у соціальних мережахВебінар1

27.05.22

18 год 00 хв

Т. Коваленко
3Гейміфікація інклюзивного освітнього процесуВебінар1

01.06.22

18 год 00 хв

О. Майборода
4Ресурс педагога для розвитку емоційного інтелектуВебінар1

12.06.22

18 год 00 хв

А. Дудка
5Ресурсна зустрічВебінар1