Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Олексієнко Жанна. Documents on advanced training

Certificate background
Subject of advanced training EdCamp-академія
Сертифікат про підвищення кваліфікації
receives
Олексієнко Жанна
as evidence of successful completion program підвищення кваліфікації
on the topic «Психолого-педагогічна підтримка учнівства з особливими освітніми потребами у воєнний та післявоєнний час.»
Олег Марущенко Ментор EdCamp-академії, кандидат соціологічних наук, ФОП
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Document account: 0207-00398-2022-06854 Published on the National Platform of Opportunities
of professional development of pedagogical workers "EdWay"
https://edway.in.ua/uk/mpk/398/detail/
  • Qualification form: онлайн-навчання.
  • Qualification type: вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Volume in hours: 6.00
  • Volume in ECTS loans: 0.20
  • Main train directions: емоційно-етична компетентність, інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами, розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій).
  • Achieved results: розширено знання про особливості організації освітнього процесу в інклюзивного закладі; розвинуто уміння підбирати, систематизувати діагностичний, корекційно-педагогічний матеріал з урахуванням вікових, індивідуальних особливостей дітей з ООП; удосконалено вміння та навички професійно-педагогічної комунікації
  • Date of issue: Aug. 15, 2022
Document account: 0207-00398-2022-06854 Published on the National Platform of Opportunities
of professional development of pedagogical workers "EdWay"